NOS Nieuws

Metaalpensioenfonds verhoogt na 14 jaar de pensioenen, en meer fondsen zullen volgen

Het pensioenfonds voor de metaal en technologische industrie (PME) verhoogt voor het eerst sinds 2008 de pensioenen. Zo'n 600.000 gepensioneerden krijgen er vanaf volgende maand 1,29 procent bij. Eerder moest het pensioenfonds nog tweemaal korten op de pensioenen.

Het fonds zegt de verhoging met gepaste trots te presenteren, omdat de indexatie op basis van de periode 1 juli 2020 tot 1 juli 2021 is. De inflatie was toen niet zo hoog als nu. "We weten dat deze kleine verhoging een druppel op de gloeiende plaat is voor onze gepensioneerden, die de torenhoge inflatie iedere dag in hun portemonnee voelen", zegt Eric Uijen, voorzitter van het uitvoerend bestuur van PME.

Doordat de dekkingsgraden de afgelopen tijd stegen, dachten de pensioenfondsen al dat zij dit jaar de pensioenen kunnen laten stijgen. Door onder meer de stijgende rente en een versoepeling van de regels per 1 juli zullen meer pensioenfondsen de komende tijd naar verwachting bekend maken dat zij de pensioenen verhogen.

Het grootste pensioenfonds van Nederland, ABP (overheid en onderwijs), hoopt deze week een besluit te kunnen nemen. Pensioenfonds Zorg en Welzijn, goed voor 1,2 miljoen actieve deelnemers en 435.000 gepensioneerden, maakt deze week ook bekend of het de pensioenen verhoogt.

Voor de sector Metaal en Techniek (PMT) is het nog wachten tot 5 juli of de pensioenen omhoog gaan. BpfBOUW hoopt einde van het jaar een tussentijdse stap te kunnen maken.

"Het is fijn dat de financiële situatie van de fondsen is verbeterd. En ook goed nieuws voor de ouderen, zeker met de inflatie die momenteel zo hoog is. Best wel veel ouderen zitten daardoor in de problemen", zegt Marike Knoef, hoogleraar Pensioen en Economie aan Universiteit Leiden.

Mee met de inflatie

Vooral de versoepelde wetgeving per 1 juli heeft ervoor gezorgd dat fondsen de pensioenen kunnen verhogen. Fondsen konden tot dan toe de pensioenen alleen aanpassen aan de inflatie als de dekkingsgraad over laatste twaalf maanden 110 procent was. Maar per 1 juli is de dekkingsgraad verlaagd naar 105 procent. Daardoor kunnen fondsen het pensioen dus makkelijker deels of geheel laten meestijgen met de inflatie.

Of de pensioenfondsen nog meer kunnen verhogen, is afhankelijk van de financiële markten. Het pensioenvermogen stijgt als bijvoorbeeld de beurskoersen en vastgoedprijzen stijgen. Het nieuwe pensioenstelsel zorgt ervoor dat de pensioenen meer met de economie meebewegen.

Hoogleraar Knoef: "Je hoort veel mensen zeggen dat het nieuwe stelsel onzekerheid met zich meebrengt. Maar ergens verandert er niets: want je bent nu al afhankelijk van de financiële markten. En dat is bij het nieuwe pensioenstelsel ook zo. Dus die afhankelijkheid verandert niet, alleen de manier hoe we hiermee omgaan verandert."

PME pensioenfonds hoopt volgend jaar opnieuw de pensioenen te kunnen indexeren op basis van de periode juli 2021 tot juli 2022, waarin de torenhoge inflatie ook wordt meegenomen. Afgelopen mei was de inflatie nog 8,8 procent. PME-voorzitter Uijen: "Maar beloven kan ik dat nog niet, zeker niet gezien de onzekere situatie in de wereld."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl