Politiebewaking bij het Marengo-proces in Amsterdam
NOS Nieuws

Nieuwe politiedienst moet zorgen voor betere beveiliging

De politie gaat een nieuwe beveiligingsdienst opzetten om mensen beter te beschermen tegen bedreigingen. Volgens de plannen komen er zeker 200 mensen bij voor deze nieuwe 'hoofdtaak'.

De politie worstelt al jaren met een groeiend aantal mensen en gebouwen die bewaakt moeten worden vanwege bedreigingen. Dat kost veel capaciteit. Via sociale media worden bijvoorbeeld politici steeds vaker bedreigd en de afgelopen jaren nam ook het gevaar vanuit de georganiseerde misdaad toe.

De politie verwacht dat het aantal mensen dat beveiligd moet worden in de toekomst alleen maar verder zal toenemen. De politie spreekt van een "nieuwe werkelijkheid". Daarom wordt al langer opgeroepen om meer te investeren in bewaken en beveiligen.

Opsporen van bedreigers

Het vele beveiligingswerk gaat nu ten koste van de politie op straat. Zo'n 450 agenten zijn van het reguliere politiewerk gehaald om te helpen met beveiligingsklussen. Dat leidt tot gaten in de roosters van de wijkteams.

Met een nieuwe dienst, waarvoor tussen de 200 en 250 nieuwe mensen moeten worden aangetrokken, hoopt de politie de basisteams te ontzien. Volgens de politie wordt beveiligen een nieuwe hoofdtaak, zoals dat ook geldt voor de opsporing en het bieden van noodhulp. De korpsleiding heeft het kabinet om 100 miljoen euro gevraagd voor het extra personeel.

De politie overweegt ook om een speciaal team te zetten op het opsporen van bedreigers. Ook daar vloeit nu volgens de politie veel capaciteit naartoe.

Te weinig zicht op gevaar

Afgelopen najaar concludeerde een onderzoekscommissie nog dat de beveiliging van mensen die ernstig worden bedreigd tekortschiet. De betrokken diensten kunnen het werk niet aan en is er te weinig zicht op mogelijk gevaar.

De commissie pleitte voor één landelijke dienst die toezicht houdt op beveiligingsmaatregelen. Ook zou daar alle informatie over actuele dreigingen en lopende beveiligingsklussen bij elkaar moeten komen.

Volgens de politie zorgt de nieuwe dienst er niet alleen voor dat informatie beter gedeeld gaat worden, maar ook dat overal in het land op dezelfde manier wordt bepaald welke maatregelen nodig zijn. Nu kan dat per regio verschillen.

Hoeveel mensen in Nederland worden beveiligd, is onduidelijk. Volgens de politie worden zo'n tachtig mensen zwaar bewaakt. Daarnaast gelden er voor vermoedelijk honderden mensen lichtere maatregelen. Het Openbaar Ministerie sprak eerder al eens over een verdrievoudiging van het aantal zaken.

Het kabinet heeft de afgelopen jaren al meerdere keren extra geld uitgetrokken voor de beveiligingstaken van de politie, maar een structurele oplossing ontbrak tot dusver. De politie waarschuwt dat de krapte ondanks de verbeteringen nog een paar jaar zal aanhouden.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl