Gaswinning van de NAM op de Waddenzee
In samenwerking met
Omrop Fryslân
NOS NieuwsAangepast

Excuses Nederland aan Unesco voor late en gebrekkige informatie Waddenzee

Nederland heeft in een brief aan Unesco excuses gemaakt voor het onvolledig informeren van de VN-organisatie over de gaswinningsplannen bij Ternaard, niet ver van Holwerd in het noorden van Friesland. Dat schrijft Omrop Fryslân. De brief is opgesteld door Hans Wesseling, vertegenwoordiger bij Unesco namens Nederland.

De Waddenzee heeft sinds 2009 de status van Werelderfgoed bij Unesco. De VN-organisatie wil van Nederland weten hoe dat precies te rijmen is met het boren naar gas. Toen vorig jaar ook nog bleek dat er een grote, nieuwe stroomkabel door Schiermonnikoog was gepland en er zoutwinning zou plaatsvinden in het Westelijke Wad, vroeg Unesco per brief om uitleg. Dat was vorig jaar mei.

Omdat daar geen reactie op kwam, stuurde de VN-organisatie in november een tweede brief. Daarin benadrukte Unesco dat gasboringen in principe niet verenigbaar zijn met de internationale verplichtingen die Nederland heeft om samen met Duitsland en Denemarken de Wadden als werelderfgoed te beschermen, te behouden en aan volgende generaties over te dragen.

Unesco eiste van Nederland meer duidelijkheid vóór 15 januari. Vijf dagen na het verstrijken van de genoemde deadline, heeft Wesseling nu antwoord gegeven aan de VN-organisatie, met daarbij dus excuses voor de late reactie.

Ministerie: geen gevaar

Inhoudelijk komt het antwoord erop neer dat de werelderfgoedstatus van de Waddenzee volgens het ministerie van Natuur en Stikstof niet in gevaar is of komt. Als er al gaswinning wordt toegestaan bij Ternaard, wordt er geboord vanaf de zijkant en dus niet in het beschermde natuurgebied zelf.

Minister voor Natuur en Stikstof Van der Wal stelt verder dat zij pas in maart een besluit neemt over gaswinning. Ze heeft eerst aanvullende informatie gevraagd van de NAM. Verder wijst ze erop dat verschillende zienswijzen over de gaswinningsplannen zijn binnengekomen, van de Friese politiek, natuurbeschermingsorganisaties en de visserijsector. Ook die wil ze eerst bestuderen voordat ze een besluit neemt.

Advertentie via Ster.nl