Protest tegen gaswinning
NOS Nieuws

Minister Blok: niet voor maart definitief besluit over gaswinning Waddenzee

Demissionair minister Blok verwacht dat het kabinet niet voor maart volgend jaar een definitief besluit neemt over een vergunning voor gaswinning onder de Waddenzee. Dat zei hij in een debat in de Tweede Kamer.

Vorige maand werd bekend dat de demissionaire minister van Economische Zaken van plan is de NAM toestemming te geven voor winning bij Ternaard. Volgens hem heeft onderzoek uitgewezen dat gaswinning mogelijk is op een manier die veilig is voor mens en milieu en dat de gevolgen voor bodemdaling beperkt zijn.

Hij vindt dat er juridisch geen mogelijkheden zijn om de vergunning te weigeren als aan alle wettelijke voorwaarden is voldaan. "Maar er kunnen nog zienswijzen worden ingediend die aanleiding kunnen geven tot het aanpassen van de ontwerpbesluiten", schreef hij deze week aan de Kamer.

Kamer doet zelf onderzoek

Op de aanpak van Blok is veel kritiek. Onder meer natuurorganisaties, Provinciale Staten van Friesland en een deel van de Kamer vinden dat er geen nieuwe gaswinning onder de Waddenzee meer moet worden toegestaan. De Kamer laat eerst zelf nog juridisch onderzoeken of winning toch kan worden tegengehouden. Onder anderen D66-Kamerlid Boucke vroeg Blok geen "onomkeerbare stappen" te zetten voordat de Kamer het advies binnen heeft en erover heeft kunnen spreken.

Blok zei daarover dat hij niet zomaar kan ingrijpen in een lopende procedure, Hij herhaalde dat de gaswinning geen aantoonbare schade zal veroorzaken. "Maar er zijn mogelijkheden voor hoor en wederhoor en dat deel loopt nu." Hij vroeg de Kamer het onderzoek op tijd op tafel te hebben, zodat kabinet en Kamer er bijvoorbeeld in januari nog een keer over kunnen praten. Het definitieve besluit verwacht hij dus in maart.

One million dollar question

Een deel van de Kamer roept het kabinet op geen vergunning te verlenen, zolang het nog demissionair is. Maar volgens Blok is dat 'rechtsstatelijk niet mogelijk". Hij benadrukte dat het kabinet een besluit neemt over een vergunning op grond van de voorwaarden die de wet stelt, of het nou demissionair is of niet.

Op de vraag of Blok verwacht dat er in maart een missionair kabinet is, antwoordde hij: "Dat is de one million dollar question. Het interessante is dat de Kamer daarover gaat, en ik niet."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl