Een bergeend in de Waddenzee
NOS Nieuws

Ministerie is voor gasboring bij Ternaard, Waddenvereniging woedend

De Waddenvereniging en GroenLinks zijn verbolgen dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voorstander is van gasboringen in de Waddenzee bij Ternaard. Over dat plan heeft het ministerie een voorlopig bestemmingsbesluit gepubliceerd. Minister Blok heeft nu de vergunningsprocedure in gang gezet.

Als het plan definitief wordt goedgekeurd, kan er ten noorden van het Friese dorp van 2023 tot en met 2037 gas worden gewonnen. Volgens de Waddenvereniging zou dat desastreus uitpakken voor flora en fauna. De natuurorganisatie overweegt naar de rechter te stappen.

'Ondiepe zee is belangrijk'

Woordvoerder Frank Petersen wijst op de combinatie van bodemdaling door gaswinning en het stijgende waterpeil in zee door klimaatverandering. Hij vreest dat op die manier steeds minder wad droog komt te liggen bij eb. "Terwijl die ondiepe zee juist zo belangrijk is voor bijvoorbeeld vogels om met hun snavels eten te kunnen zoeken."

Bij het ministerie van Economische Zaken van verantwoordelijk demissionair minister Blok en het Staatstoezicht op de Mijnen was niemand bereikbaar voor commentaar. In de voorlopige vergunningsaanvraag staat dat er een jaarlijkse gaswinningsquotum komt om bodemdaling te beperken. De minister heeft een reeks voorwaarden opgesteld waaraan de gaswinning moet voldoen.

Op dit kaartje zie je waar de Ternaard-gasbel ligt en wat de voorlopige plannen zijn:

GroenLinks noemt het voorlopige plan verbijsterend. "Dit demissionaire kabinet laat het gebeuren dat we naar gas gaan boren, een van de meest schadelijke fossiele brandstoffen. En dat in een uniek natuurgebied. Heeft dit kabinet dan geen enkel benul van de urgentie van de klimaatramp die gaande is?", aldus Tweede Kamerlid Laura Bromet.

Op 15 september debatteert de Kamer over gas- en zoutwinning in de Waddenzee. Tegen het voorlopige bestemmingsbesluit kunnen nog tot en met 7 oktober bezwaren worden ingediend.

Slepende kwestie

Inmiddels hebben zich drie ministers van Economische Zaken over de kwestie gebogen. De voorganger van Blok, toenmalig minister Van 't Wout, kondigde in februari al aan dat een vergunning aan de NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) waarschijnlijk juridisch niet kan worden geweigerd. "De besluitvorming kent een grote mate van zorgvuldigheid", schreef Van 't Wout aan de Kamer.

Het ontwerpbesluit voor de gaswinning bij Ternaard was al in beheer bij de voorganger van Van 't Wout, Wiebes. Die maakte de afspraak met de NAM en de regionale overheden dat die overheden 60 miljoen euro ontvangen uit de inkomsten van gasveld Ternaard als de gaswinning, tegen hun zin, doorgaat.

Volgens het ministerie zijn er nog niet voldoende alternatieven voor aardgas; daarom moeten er nieuwe velden worden aangeboord.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl