In samenwerking met
Omrop Fryslân
NOS Nieuws

Raad van State: NAM mag gas blijven boren in kleine velden bij Waddenzee

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) mag gas blijven winnen in drie kleine velden onder en bij de Waddenzee. De Raad van State heeft alle bezwaren van de Waddenvereniging tegen de winning afgewezen.

De Waddenvereniging en andere milieuorganisaties zijn al jaren verklaard tegenstander van het boren naar gas bij Moddergat, Lauwersoog, Vierhuizen en Blije. Zij vrezen aantasting van beschermd natuurgebied en wijzen erop dat de bodem (sneller) daalt als gevolg van de gaswinning. Dat is ongunstig als de zeespiegel stijgt door de opwarming van de aarde. Grote delen van het Wad kunnen onder water verdwijnen, schrijft Omrop Fryslân.

'Bodemdaling valt mee'

Maar de Raad van State stelt dat de bodemdaling door gaswinning in de drie kleine gasvelden meevalt. De daling zou niet veel sneller gaan dan de stijging door de afzetting van rivierzand in hetzelfde gebied.

Bovendien houden de NAM en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het niveau van de zeebodem in de gaten, zodat direct kan worden ingegrepen als het uit de hand dreigt te lopen, aldus de Raad van State. Die zegt ook dat de stijging van de zeespiegel minder hard gaat dan eerder werd voorspeld.

De Raad van State heeft ook geen problemen met de werkmethode van de NAM: fracking. Het gaswinbedrijf spuit onder hoge druk vloeistoffen en keramiekkorrels in de diepe ondergrond van de Waddenzee om de bodem los te schudden, zodat het gas gemakkelijker omhoog stroomt. De Waddenvereniging zegt dat de methode risico's oplevert voor natuur en milieu, maar volgens de Raad van State is dat niet aangetoond.

Advertentie via Ster.nl