Gaswinning bij Ameland
NOS Nieuws

Hoe groot is het 'probleem' van boren op de Waddenzee?

De Waddenvereniging strijdt voor een einde van gaswinning in de Waddenzee. Ze zien het zonnig in, nu de Tweede Kamer een verbod wil op proefboringen bij Schiermonnikoog. Maar hoe groot is 'het probleem' van de Waddenvereniging eigenlijk?

Al sinds de jaren 80 staat er een grote boortoren in de Waddenzee, tussen Vlieland en Harlingen. Het Canadese olie- en gaswinningsbedrijf Vermilion heeft een vergunning voor het gasveld Zuidwal dat onder de Waddenzee ligt. Ook de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), eigendom van Shell en Exxon, wint al zo'n dertig jaar aardgas vanaf en rond Ameland.

Waarom boren in Waddenzee?

De waddenvelden behoren bij de 175 kleine velden in Nederland. Deze velden zijn vaak honderden tot duizend keer kleiner dan het Groningenveld. Om te zorgen dat het gebied in Groningen niet uitgeput raakt, zijn de kleine velden van belang voor de Nederlandse energievoorziening.

In totaal komt zo'n 30 procent van het Nederlandse gas uit de kleine gasvelden. Volgens de NAM is het niet zo dat er meer gas uit de kleine velden moet komen nu de productie in Groningen is verlaagd vanwege de aardbevingen.

Er zit, naar schatting van de NAM, 200 miljard kuub gas in de verschillende kleine velden onder de Waddenzee. Een deel daarvan is al opgebruikt. Hoeveel er nog in de andere kleine velden aanwezig is, kan alleen onderzocht worden door proefboringen. Ook moet bij de boringen blijken hoe lastig (en dus duur) het is om het gas daadwerkelijk op te pompen.

In de tweede helft van de jaren 90 deed de NAM een aantal proefboringen vanaf het vasteland, net onder het Wad. Dat gebeurde bij Vierhuizen, Moddergat en Lauwersoog.

Dat moest vanaf land op aandringen van natuurorganisaties en de Tweede Kamer, om het bijzondere natuurgebied niet te verstoren.

Waarom mag in natuurgebied geboord worden?

Sinds 2006 wordt er ook daadwerkelijk schuin onder het Wad gas gewonnen. Schuin betekent dat er vanaf het vasteland onder de zeebodem wordt geboord.

Voorwaarde voor een vergunning om gas te winnen is dat goed in de gaten wordt gehouden of de bodem in de zee niet te veel daalt. Er wordt gas gewonnen met 'de hand aan de kraan', zoals dat wordt genoemd. Zodra blijkt dat de zeebodem te ver daalt moet er minder gas worden gewonnen.

Wie zijn nog van plan te gaan boren?

De meest recente boring door de NAM was afgelopen winter vanaf het Friese Moddergat. De NAM plant momenteel geen proefboringen. Wel onderzoekt het bedrijf of er over enkele jaren nog een nieuwe put kan worden geboord vanaf de bestaande locatie bij Ternaard, ook in Friesland.

Drie andere gaswinningsbedrijven willen ook graag gas winnen in de Waddenzee: Tulip Oil (Terschelling), Engie (Schiermonnikoog) en Vermilion (Harlingen, Oppenhuizen en Nieuwehorne).

Ook in Waddenzee beving en bodemdaling

In mei 2010 vond er een aardbeving plaats in de Waddenzee, ten noorden van het Groningen-veld. Het had volgens de berekeningen van het KNMI een kracht van 2,5 op de schaal van Richter. De precieze locatie was lastig te meten, liet het KNMI toen weten, omdat er geen meters in de Waddenzee staan. Wel blijkt uit metingen dat op sommige plekken de bodem sterker daalde dan was berekend, maar volgens de NAM is dat binnen de marges die het Wad aankan.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl