Statenleden tijdens het spoeddebat over de verhoging van de gaswinning in Groningen
NOS Nieuws

Provinciale Staten Groningen willen dat kabinet extra gaswinning tegenhoudt

De Provinciale Staten van Groningen willen dat het kabinet het voornemen om extra gas te winnen terugdraait. In een spoeddebat kon een motie met die strekking op brede steun rekenen.

Als het kabinet niet bereid is het plan te herzien, willen de fracties in de Provinciale Staten dat de extra opbrengsten van de gaswinning terugvloeien naar de inwoners van Groningen. Ook pleiten ze voor het wettelijk vastleggen van een einddatum waarop de gaskraan definitief dichtgaat.

Vorige week maakte het ministerie van Economische Zaken bekend dat er dit jaar meer gas uit Groningen nodig is dan verwacht. Dat komt onder meer doordat Duitsland extra gas nodig heeft om in zijn energiebehoefte te voorzien. De Duitsers hebben Nederland gevraagd dat gas te leveren.

Ook in de gemeenteraad van Groningen was een spoeddebat over de gaskwestie. Net als de leden van de Provinciale Staten pleitten de gemeenteraadsleden er daarin voor het stoppen met de gaswinning wettelijk vast te leggen. Verder wil de raad dat het Groningse gemeentebestuur bezwaar maakt tegen de "onacceptabele" gasplannen van het kabinet.

Burgemeester Schuiling van Groningen sprak na afloop van de vergadering van een belangrijk signaal aan Den Haag. "Onze gemeenteraad, de Provinciale Staten en veel andere gemeenteraden zeggen allemaal unaniem: nu is het echt afgelopen. Het is onacceptabel dat er meer gas uit de grond wordt getrokken dan was afgesproken. De Groningers zijn het echt zat."

De komende dagen staan ook in andere Groningse gemeenten spoeddebatten gepland over het gas.

Stikstoffabriek

Het werd al verwacht dat er dit jaar meer Gronings gas nodig zou zijn dan aanvankelijk werd gedacht. Dat heeft te maken met de bouw van een stikstoffabriek in de provincie, die buitenlands gas moet omzetten in gas dat geschikt is voor gebruik in Nederlandse huishoudens. Die fabriek zou in april klaar zijn, maar de bouw heeft vertraging opgelopen.

Voormalig minister Blok van Economische Zaken en Klimaat noemde de vertraging van de stikstofinstallatie en de hogere gasvraag uit Duitsland vorige week teleurstellend. In een brief aan de Tweede Kamer schreef hij te begrijpen dat de extra gaswinning voor veel Groningers een tegenvaller is. Blok heeft zijn Duitse collega eind vorige maand met klem gevraagd alle mogelijke maatregelen te nemen in de hoop dat het extra gas niet nodig is.

Subsidieregeling

Het nieuwe kabinet neemt voor 1 april een definitief besluit over de kwestie. De gaswinning in Groningen valt binnen de portefeuille van staatssecretaris Vijlbrief van Economische Zaken. Hij zei eerder dat onderzocht wordt wat er mogelijk is om te voorkomen dat dit jaar extra gas moet worden opgepompt uit de Groningse bodem.

De nieuwe staatssecretaris gaat volgende week twee dagen in gesprek met bewoners, bestuurders en instanties in het getroffen aardbevingsgebied in Groningen. Dat bezoek zal onder meer in het teken staan van de subsidieregeling voor gedupeerde Groningers, bedoeld voor het verbeteren van hun woning.

Begin deze week stonden tienduizenden Groningers online in de wachtrij om die subsidie van 10.000 euro aan te vragen. Honderden anderen stonden in de rij bij gemeentehuizen. De subsidiepot was binnen een dag leeg. In het spoeddebat van de Provinciale Staten bood commissaris van de koning René Paas namens het provinciebestuur zijn excuses aan voor de gang van zaken.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl