Staatssecretaris Paul Blokhuis in de Tweede Kamer
NOS Nieuws

Kabinet trekt 1,3 miljard extra uit voor jeugdzorg in 2022

Het demissionaire kabinet trekt voor volgend jaar ruim 1,3 miljard euro extra uit voor de jeugdzorg. Het geld gaat naar de gemeenten, die sinds 2015 verantwoordelijk zijn voor de jeugdzorg, en komt boven op de 300 miljoen die al was toegezegd, maakt staatssecretaris Blokhuis bekend.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) had een arbitragezaak tegen het Rijk aangespannen, omdat gemeenten het niet redden met de huidige budgetten. Een commissie van wijzen stelde de gemeenten vorige week in het gelijk en concludeerde dat er de komende jaren miljarden bij moeten.

Blokhuis sprak deze week met de gemeenten over het extra geld voor 2022. Hij heeft erop gewezen dat het zoveel mogelijk regelrecht naar de zorg moet gaan. Nu worden er nog regelmatig kosten gemaakt die niet doelmatig zijn. Afgesproken is dat de gemeenten het extra geld krijgen, op voorwaarde dat ze tegelijkertijd 214 miljoen minder gaan uitgeven.

'Onder grote druk'

Staatssecretaris Blokhuis zegt dat de jeugdzorg onder grote druk staat. "Het is goed dat we gemeenten nu al duidelijkheid kunnen bieden voor wat betreft de financiën voor 2022. Maar de oplossing voor de lange termijn is niet alleen een kwestie van geld, er zijn ook maatregelen voor nodig. Doorgaan op dezelfde weg is geen optie."

VNG-voorzitter Van Zanen, de burgemeester van Den Haag, is blij dat gemeenten nu duidelijkheid hebben voor 2022. "Dat geeft lucht. Maar we zijn er nog niet." Hij hoopt dat het nieuwe kabinet straks ook conform de uitspraak in de arbitragezaak zal handelen en ook voor de jaren na 2022 met extra geld over de brug komt.

Van GGZ tot reclassering

Het kabinet stelt dat er na de formatie ook moet worden besloten over de structurele financiën en noodzakelijke aanpassingen aan het jeugdzorgstelsel. Dat is zes jaar geleden grondig veranderd. Sindsdien zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp: van psychische GGZ-zorg tot en met jeugdreclassering.

De overheveling van de taken van het Rijk naar de gemeenten ging gepaard met flinke bezuinigingen. De Sociaal Economische Raad (SER) concludeerde een paar weken geleden dat het niet goed gaat met de jeugdzorg. De werkdruk is hoog en er zijn te veel regeltjes. Gemeenten slagen er tot nu toe ook niet in om het budget efficiënt in te zetten.

Daarnaast zijn er nog altijd lange wachtlijsten, waardoor de toestand van jongeren met problemen soms verergert. Blokhuis noemt het oplossen van die wachtlijsten "een keiharde doelstelling". Hij gaat alvast een lijst met mogelijke maatregelen opstellen, die hij aan zijn opvolger in het nieuwe kabinet wil overdragen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl