NOS Nieuws

Blokhuis: uitkomst arbitragezaak jeugdzorg zwaarwegend advies

Staatssecretaris Blokhuis beschouwt de uitkomst van de arbitragezaak over de jeugdzorg als een zwaarwegend advies. Gisteren kwam naar buiten dat er volgens een arbitragecommissie miljarden euro's meer naar de jeugdzorg moeten. De commissie kwam tot dat oordeel in een zaak die door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten tegen het kabinet was aangespannen.

Volgens Blokhuis is het een heel helder, duidelijk advies, waar het kabinet serieus over zal praten. "Het gaat niet alleen over geld, maar ook om maatregelen; ik vind dat we gemeenten en hulpverleners in staat moeten stellen de hulp te organiseren die nodig is voor gezinnen in een kwetsbare positie." Hij erkende dat de wachtlijsten vaak te lang zijn.

De staatssecretaris zei dat de uitspraak van de commissie geen 'dictaat' is, dat precies zo moet worden uitgevoerd. Hij verwacht "op korte termijn" duidelijkheid te geven.

Blokhuis wees er ook op dat het kabinet de gemeenten dit jaar al een extra miljard geeft om de problemen aan te pakken. "Daar kunnen gemeenten veel extra hulp voor organiseren en over de jaren erna moeten we het hebben."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl