NOS Nieuws

SER: jeugdzorg moet op korte termijn beter

De Sociaal-Economische Raad (SER) vindt dat de jeugdzorg op korte termijn anders moet worden ingericht. De belangrijkste adviesraad van de overheid op het gebied van sociale vraagstukken doet het aankomende kabinet tien aanbevelingen.

Volgens de raad hebben werknemers in de jeugdzorg last van grote knelpunten, zoals een hoge werkdruk en te veel regeltjes. Daar komt nog bij dat men veel personeel tekortkomt en gemeentes, die de jeugdzorg sinds 2015 financieren, er niet in slagen het budget zo efficiënt mogelijk in te zetten.

"De aandacht moet weer komen te liggen bij de inhoud van de zorg en bij de relatie tussen de jongeren en de jeugdzorgprofessionals", schrijft de SER. "De knelpunten waar de jeugdzorg mee kampt, gaan ten koste van de zorg voor de jongeren."

Direct aan de slag

De SER stelt voor om medewerkers meer autonomie te gunnen en de administratie te vereenvoudigen. Jongeren en ouders moeten daarnaast meer inspraak krijgen bij hulp en beleid. Ook moet er worden ingezet op preventie en op een soepele overgang naar de volwassenenzorg. Afspraken met gemeentes moeten duurzamer worden aangepakt.

De SER schrijft aan informateur Mariëtte Hamer dat een nieuw kabinet direct met de aanbevelingen aan de slag kan. "Ze leiden tot een beter werkend jeugdstelsel, met minder uitvoeringskosten en minder bureaucratische procedures." Volgens een woordvoerder kan er op deze manier binnen een paar maanden al verbetering zijn.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl