Minister Dekker overlegt met belanghebbenden over internationale adoptie
NOS Nieuws

Petitie tegen opschorten adoptie: 'Niet alle landen over één kam scheren'

Een petitie tegen het stopzetten van adopties uit het buitenland is in een week tijd ruim 6500 keer ondertekend. De opstellers willen dat de Tweede Kamer het verbod van minister Dekker terugdraait.

De minister schortte een week geleden alle nieuwe adopties uit het buitenland op naar aanleiding van een vernietigend rapport door de commissie-Joustra. Die oordeelde dat er veel misstanden waren bij internationale adopties omdat Nederlandse ambtenaren jarenlang wegkeken.

"Door dit besluit wordt kinderen de kans ontnomen in de nabije toekomst bij een gezin op te groeien", stelt de petitie. "Voor mogelijke adoptieouders is dit een grote klap en voor bestaande adoptiefgezinnen is het buitengewoon pijnlijk dat openlijk zaken in twijfel worden getrokken."

Kinderdiefstal

De commissie-Joustra legde vast dat er tussen 1967 en 1997 veel mis was gegaan bij buitenlandse adopties: kinderdiefstal, vervalsing en diefstal van documenten, onethisch handelen van ambtenaren. Veel was in Nederland bekend, maar werd oogluikend toegestaan met het idee dat adoptie beter was voor de kinderen en wensouders.

Joustra waarschuwde dat "het systeem inherente kwetsbaarheden bevat" en minister Dekker concludeerde daarom dat het tijd was voor een "herbezinning". Nieuwe adopties werden per direct verboden, bestaande procedures mogen alleen nog worden afgehandeld met een extra check.

De opstellers van de petitie, adoptieouders en geadopteerden, vinden het besluit slecht onderbouwd en zijn bang voor een overreactie. "Een kleine groep geadopteerden heeft een enorm trauma opgelopen, dat betwijfel ik niet," zegt opsteller Karen Gregory in Trouw, "maar dat hoeven ze niet op alle adopties te projecteren".

Blij

Gregory wijst erop dat uit een peiling die voor het rapport werd gedaan naar voren komt dat 70 procent van de kinderen blij is met de adoptie. Misstanden zouden zich vooral hebben voorgedaan bij kinderen uit Bangladesh, Brazilië, Colombia, Indonesië en Sri Lanka.

"Je kunt niet alle landen over één kam scheren, veel adopties lopen wel goed en volgens de regels", zegt Gregory, die zelf twee kinderen uit de VS heeft geadopteerd. "Er zijn nu zo veel wetten en regels waar adoptieprocedures aan moeten voldoen."

De petitie roept de Tweede Kamer op het besluit terug te draaien, zodat kinderen die "via aantoonbaar zorgvuldige internationale adopties in Nederland nieuwe gezinnen kunnen vinden deze kans niet wordt ontnomen". Een definitief besluit laat de demissionaire Dekker over aan een nieuw kabinet.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl