ANP
NOS Nieuws

Gemengde reacties op stikstofplannen kabinet: 'Mondjesmaat-maatregelen'

Er wordt gemengd gereageerd op de uiteenlopende maatregelen die het kabinet vandaag aankondigde om de stikstofschade terug te dringen.

Terwijl coalitiepartijen in politiek Den Haag enthousiast reageren op "een eerste stap", zoals D66-leider Rob Jetten de plannen noemt, verwijt de oppositie het kabinet geen duidelijke keuzes te maken.

"De maatregelen van Remkes zijn kraakhelder. Maar de plannen van het kabinet zijn vaag", schrijft GroenLinks-leider Jesse Klaver op Twitter, refererend aan het rapport van oud-minister Remkes dat de basis vormt voor de maatregelen.

Minister Schouten gaf vanmiddag een toelichting op de plannen van het kabinet:

Deze maatregelen neemt het kabinet tegen het stikstofprobleem

Vanuit de betrokken sectoren klinkt een soortgelijk verdeeld geluid. Zo ziet Bouwend Nederland als grootste ondernemersorganisatie in de bouw "perspectief" in de kabinetsplannen. De organisatie benadrukt alleen wel dat er zo spoedig mogelijk een oplossing moet komen voor de bijna 500 projecten die nu stilliggen vanwege de stikstofcrisis.

Minister Schouten heeft aangekondigd de Raad van State eerst advies te willen vragen over maatregelen voor de bouw. "Maar er staan acuut 17.000 banen op de tocht. Wij roepen provincies en gemeenten met klem op per direct de vergunningsprocedures hervatten", aldus Bouwend Nederland.

Vakbonden CNV en FNV vrezen "een crisis" als er niet snel een oplossing komt.

Onenigheid over landbouw

Wat betreft de landbouwsector komt er een uitkoopregeling voor veehouders die stoppen met hun bedrijf.

Landbouworganisatie LTO Nederland is als brancheorganisatie voor de landbouwsector tevreden dat het kabinet in dat plan kiest voor het vrijwillig uitkopen van boeren in plaats van gedwongen krimp. "Toch blijven er grote zorgen en onzekerheid", aldus LTO, bijvoorbeeld als het gaat om het afgeven van vergunningen in de toekomst.

Schapenhouder Bart Kemp, initiatiefnemer achter het boerenprotest van dinsdag, noemt het "verontrustend" dat het kabinet in de maatregelen in zijn ogen de scheepvaart, industrie en luchtvaart "totaal buiten beschouwing laat".

Petra Souwerbren van Natuur en Milieufederatie Gelderland vindt dat het kabinet juist een hardere lijn had kunnen kiezen als het gaat om de boeren, en dan met name over het vrijblijvend beslissen of ze doorgaan of niet. "Want uiteindelijk moet voor de natuur het gewenste resultaat worden behaald. Daarna ontstaat er weer ruimte voor economische ontwikkeling", zegt ze.

Ook andere milieuorganisaties, zoals Milieudefensie, reageren met de nodige kanttekeningen op de plannen: "De minister laat zien dat ze het stikstofprobleem serieus neemt, maar durft geen pijnlijke keuzes te maken. Op korte termijn brengen deze mondjesmaat-maatregelen geen oplossing."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl