Medewerkers van een voedselbank sorteren producten
NOS NieuwsAangepast

SCP: armoede blijft dalen, minder dan een miljoen Nederlanders arm

De armoede in Nederland blijft dalen, meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het aantal armen is afgenomen van ruim 1,2 miljoen in 2013 naar 939.000 in 2017. Dat betekent dat 5,3 procent van de Nederlandse bevolking arm is. De armoede neemt af doordat de economie groeit en meer mensen werk hebben.

Naar verhouding komt armoede het meest voor onder kinderen, 90-plussers en mensen met een migratie-achtergrond. Van de arme volwassenen heeft bijna de helft een migratie-achtergrond.

Om armoede te meten gaat het planbureau uit van een zogenoemd 'niet-veel-maar-toereikendbudget'. In dat bedrag zit onder meer geld voor kleding, openbaar vervoer, was- en schoonmaakmiddelen, een internetaansluiting en mobiele telefoon.

90-plussers en kinderen vaker arm

Onder 65-plussers komt armoede weinig voor: slechts 3 procent van hen is arm. Maar onder 90-plussers is de armoede veel hoger. Van alle ouderen vanaf 90 jaar is 11 procent arm; in totaal 12.000 mensen. "Dat komt onder meer doordat zij hogere zorgkosten hebben en hulpmiddelen moeten gebruiken die niet vergoed worden", zegt Hagar Roijackers van ouderenorganisatie KBO-PCOB. "We zien dat die groep niet meer naar de tandarts of fysiotherapeut gaat."

Veel 90-plussers hebben tijdens hun werkzame leven minder pensioen kunnen opbouwen dan jongere gepensioneerden. Onder 90-plussers met een koopwoning is de armoede veel minder groot.

Van de kinderen tot en met 12 jaar leeft volgens het SCP 8,1 procent in armoede. In totaal gaat het om 272.000 kinderen.

Volgens de criteria van het SCP is er een beperkte groep werkende armen. In 2017 waren dit er 220.000. Van alle arme volwassenen heeft een derde werk.

Amsterdam, Rotterdam en Den Haag hebben de hoogste percentages armen. In de drie grote steden is ruim 10 procent arm. Dat is wel aanzienlijk minder dan in 2013, toen zo'n 15 procent er arm was.

Onder alle groepen is de armoede sinds 2013 afgenomen, behalve onder de Syriërs. Dat komt doordat sinds 2015 veel Syriërs naar Nederland zijn gekomen. Van de Syriërs is ruim de helft arm.

Definities

Het is ook mogelijk andere definities van armoede te hanteren. Een strikter criterium is of mensen kunnen voorzien in basisbehoeften. Als dit criterium wordt gehanteerd, zijn er ruim 600.000 armen in Nederland. Dit is het getal waar het CBS van uitgaat in zijn rapport over welvaart in Nederland.

Het CBS schetst mede daardoor al jaren net een iets ander beeld dan het SCP. Vorige week nog meldde het CBS dat armen en vooral mensen met hardnekkige schulden steeds minder te besteden hebben. Ook werd bekend dat meer mensen naar de voedselbank gaan. Het aantal armen zoals gemeten door het SCP daalt dus wel, maar dat sluit niet uit dat binnen de groep armen die overblijven de problemen toenemen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl