Voedselbanken zien meer klanten
NOS Nieuws

Meer mensen kloppen aan bij voedselbank

Meer Nederlanders maken gebruik van de voedselbank. Dat blijkt uit een halfjaarlijkse enquête onder voedselbanken. Mensen die gebruikmaken van de voedselbank ontvangen wekelijks voedingsmiddelen met een gemiddelde waarde van zo'n 43 euro.

In de eerste helft van 2019 maakten ongeveer 35.500 huishoudens gebruik van de voedselbank. Dat is 8 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal kinderen dat hulp kreeg, steeg met bijna 7 procent. Ook werden meer alleenstaanden, eenoudergezinnen en ouderen geholpen. Dit zou komen doordat de kosten van levensonderhoud harder zijn gestegen dan de pensioenen en AOW.

Ook vorig jaar nam het aantal mensen dat gebruikmaakt van voedselhulp toe. Volgens Voedselbanken Nederland kwam dat vooral door versoepelde toelatingsnormen.

Vrijwilligers

De Vereniging van Voedselbanken signaleert grote verschillen op regionaal en lokaal niveau tussen de voedselbanken. Niet alle locaties slagen erin goed voedsel in te zamelen. Dit zou komen door een tekort aan vrijwilligers. Ook zitten sommige voedselbanken in gebieden waar weinig supermarkten zijn.

De voedselbank in Leeuwarden deed begin augustus een 'noodoproep' via Facebook omdat het magazijn leeg was geraakt. Inmiddels zijn dankzij vrijwilligers de schappen weer gevuld, laat de voedselbank Leeuwarden weten.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl