NOS Nieuws

Brede samenwerking opgezet om natuurverlies in Nederland tegen te gaan

Houtwallen die natuurgebieden verbinden, een kleurrijk grasland of een spoordijk vol bloemen. Als het aan de initiatiefnemers van het zogenoemde Deltaplan Biodiversiteitsherstel ligt, dat vandaag werd gepresenteerd, is het overal te zien in het Nederlandse landschap in 2030.

Dergelijke zaken zijn namelijk essentieel om het natuurverlies in Nederland tegen te gaan, vinden de negentien kennisinstituten, landbouwvertegenwoordigers, bedrijven, natuur- en milieuorganisaties en de bank die zich achter de ambitie hebben geschaard om de trend van het verdwijnen van tal van planten- en diersoorten uit het Nederlandse landschap te keren.

Boeren moeten volgens het herstelplan een grote rol spelen bij het herstel van de biodiversiteit. Maar dat kost wel geld, legt boer Wilco Brouwer de Koning uit Heiloo uit:

Grote rol voor boeren bij herstelplan voor weidevogels en insecten

Door onder meer intensieve landbouw en verstedelijking verdwijnen vruchtbare voedingsbodems en verbindingen tussen natuurgebieden in rap tempo. Dat heeft effect op het aantal planten- en diersoorten in die gebieden.

Zo bleek vorig jaar uit onderzoek dat in Duitse natuurgebieden ruim driekwart minder insecten rondvlogen of -liepen dan dertig jaar geleden. Die teruggang is veel groter dan eerder werd gedacht en experts gaan ervan uit dat die in Nederland vermoedelijk net zo groot is.

De brede samenwerking in het Deltaplan is daarom noodzakelijk, vinden de partijen. "Met name de kwetsbare soorten krijgen het steeds moeilijker. We kunnen niet meer volstaan met een beschermingsplan dat losstaat van andere maatschappelijke ontwikkelingen", schrijven ze op de website van het plan.

De initiatiefnemers willen samen ervoor zorgen dat in de gebieden waar ze actief zijn meer kansen komen voor wilde planten en dieren.

Hoogleraar ecologie Louise Vet, die de totstandkoming van het plan overzag, is trots op wat er nu op tafel ligt. "Er zijn scherpe tegenstellingen overbrugd", zegt ze. Ze roept meer partijen op zich bij het initiatief aan te sluiten.

Volgens Ben Haarman, portefeuillehouder Natuur- en Landschapsontwikkeling bij LTO Nederland, zijn boeren een belangrijke oplossing voor het biodiversiteitsprobleem.

Haarman: "Maar met elkaar als initiatiefnemers benadrukken we dat in de eerste plaats een goed verdienmodel nodig is. Biodiversiteit heeft een prijs. Dat moet in onze voedselketen zichtbaar en belangrijk worden."

Beloningen voor boeren

In het plan zijn daarom verschillende initiatieven opgenomen die het voor boeren aantrekkelijker maken om actief bij te dragen aan de biodiversiteit. Zo gaan supermarkten onder meer een speciaal keurmerk ontwikkelen voor boeren die het goede voorbeeld geven.

Daarnaast kunnen deze boeren via de Rabobank worden beloond met rentekorting op leningen. Of en in hoeverre de boeren recht hebben op dergelijke beloningen of keurmerken, zal worden bepaald via een speciale 'Biodiversiteitsmonitor', die ontwikkeld wordt door onder anderen het Wereld Natuur Fonds en de Rabobank.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl