ANP
NOS Nieuws

Partijcongressen: Chopin bij Baudet, proefballonnen Dijkhoff en bittere pil Segers

Forum voor Democratie roept kiezers op het kabinet bij de aanstaande verkiezingen af te straffen als het in december instemt met het VN-migratiepact, ook wel Marrakesh-pact genoemd. "We gaan het kabinet in maart vleugellam maken", zei partijleider Baudet op een partijcongres in Amsterdam. FvD was niet de enige partij die vandaag congresseerde: ook de regeringspartijen VVD en ChristenUnie deden dat.

Baudet zei dat de politiek de kiezer jarenlang met wantrouwen heeft benaderd en niet naar de wens van burgers heeft geluisterd. "We moeten ook weer meer zelfvertrouwen hebben, voor onze feestdagen, voor onze geschiedenis en onze taal. Alles moet maar in het Engels."

Baudet vindt dat de partij met twee zetels al veel heeft bereikt:

Baudet: als kleine partij met twee zetels hebben we al veel bereikt

Baudet blijft erbij dat premier Rutte voor een baan "in Europa" gaat, ook al heeft die dat al verschillende keren ontkend. "We hebben een aantal premiers gehad, Lubbers maar ook Balkenende, die zo geïnteresseerd waren in een Europees topbaantje dat ze onze belangen hebben weggegeven. Ik denk dat we weer zo'n premier hebben."

FvD heeft twee zetels in de Tweede Kamer en gaat voor het eerst meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen - en daarmee de Eerste Kamerverkiezingen - op 20 maart. Op 23 mei volgen de verkiezingen voor het Europees Parlement. De lijsttrekkers voor die verkiezingen zijn Derk-Jan Eppink voor het Europees Parlement, en Henk Otten voor de Eerste Kamer.

Otten prees de manier waarop partijleider Baudet aandacht heeft gevraagd voor het VN-migratiepact van Marrakesh. "En als het kabinet dat toch gaat ondertekenen, vraag ik u om hier bij de verkiezingen op 20 maart keihard mee af te rekenen."

Eppink is van plan de eurosceptische politici in het Europees Parlement op te zoeken en daarmee samen te strijden tegen "MM, MerkelMacron", die meer centrale macht willen. "De natiestaten worden het voetvolk dat moet meelopen, en daar passen wij voor", zei Eppink.

VVD-fractievoorzitter Dijkhoff laat proefballonnen op

Op het partijcongres van de VVD, dat deze keer 'VVD-festival' heette, ging fractievoorzitter Dijkhoff in Den Bosch de discussie aan met de achterban over het klimaatbeleid. Dijkhoff pleitte opnieuw voor kernenergie. "Als je het klimaat serieus neemt, moet je kernenergie echt omarmen. Anders is het maar een pose." Hij peilde de stemming in de zaal; slechts twee leden keerden zich tegen het bouwen van een kerncentrale.

Dijkhoff ging ook in op het verwijt aan zijn adres dat hij te vaak proefballonnetjes oplaat. Daar is hij het niet mee eens. "Je moet ergens beginnen, dat is met een idee en dan maak je er samen beter beleid van." Om de spot te drijven met zijn imago liet hij 500 'proefballonnen' op met ideeën van VVD-leden eraan.

NOS/Ireen Oostveen
Partijleider Rutte op het partijcongres dat voor de gelegenheid VVD-festival heette

Partijleider Rutte herhaalde tijdens zijn toespraak dat hij tegen een Europees leger is, maar voor samenwerking binnen de NAVO. Daarin zijn de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk onmisbare partners die een grote bijdrage leveren, zei Rutte.

De brexit zal daar geen verandering in brengen en het Verenigd Koninkrijk blijft gewoon onderdeel van Europa, aldus Rutte. "Gisteren had ik premier May nog aan de lijn. En ik heb tegen haar gezegd: 'Niemand moet na de brexit de overwinning claimen, want niemand wint. Hoezeer de media ook een winnaar willen aanwijzen.'"

Segers: kinderpardon heeft opnieuw een gezicht gekregen

De leden van de ChristenUnie kwamen samen in Zwolle. Meeregeren betekent invloed uitoefenen, zei partijleider Segers. Hij wees op de recente bed-bad-brood-regeling voor uitgeprocedeerde asielzoekers en het Nationaal Preventieakkoord.

"Maar als je een regeerakkoord sluit, dan zit er soms ook een bittere pil in", zei Segers. Hij doelde op het niet verruimen van het 'kinderpardon'.

's Middags stemden de leden massaal voor een motie van de 21-jarige Armeense Hayarpi Tamrazyan. Zij is vrijwilligster bij de partij, en dreigt samen met haar zus, broertje en ouders te worden uitgezet. De motie roept op om geen gewortelde kinderen uit te zetten tot het onderzoek naar asielprocedures van staatssecretaris Harbers is afgerond. Met die boodschap moet Segers nu naar het kabinet.

Het CU-congres stemde ook over een motie van een kleine groep leden om het homohuwelijk te erkennen. De motie werd afgewezen door een grote meerderheid.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl