ANP

VMBO Maastricht belt vandaag de ouders van alle 354 scholieren die mogelijk hun schoolexamens moeten overdoen. In het gesprek worden ze geïnformeerd over de uitkomsten van het rapport van de onderwijsinspectie.

"Vannacht zijn de uitkomsten van het onderzoek van de inspectie binnengekomen", zegt Paul 't Lam, woordvoerder van de school. "Die uitkomsten geven aan waar de hiaten liggen." Eerder liet minister Slob weten dat er duizenden fouten waren gemaakt in de schoolexamens, het deel van het eindexamen dat scholen zelf organiseren: cijfers waren niet ingevuld, toetsen niet gemaakt en stages niet afgerond.

In de gesprekken met de ouders wordt niet ingegaan op de specifieke situatie van de leerling. "Dat moet de externe examencommissie doen", zegt 't Lam. "Die individuele aanpak wordt uiterlijk maandag in een gesprek meegedeeld."

Een ouder bevestigt tegenover de NOS dat haar dochter vandaag is gebeld. Daarin kwam de persoonlijke situatie van de leerlinge toch aan de orde: ze heeft te horen gekregen dat ze vijf wiskundetoetsen opnieuw moet doen. Hoe en wanneer is nog niet duidelijk.

Geen diploma

Afgelopen vrijdag besloot minister Slob dat examenkandidaten van het VMBO Maastricht geen diploma krijgen, omdat zij niet alle eindexamenvakken hadden afgerond en daarom niet aan het centraal eindexamen hadden mogen meedoen.

De onderwijsinspectie had een tip gekregen over een leerling die een eindexamenvak voor een groot gedeelte niet had afgerond en toch een eindcijfer had gekregen. Hierop stelde de inspectie een onderzoek in. Daaruit bleek dat elke kandidaat ten minste één vak niet volledig had afgerond. Niemand had dus aan het centraal eindexamen mogen meedoen. Een groep van 130 ouders stelde de school aansprakelijk.

Gisteren werd bekend dat de cijfers van het centraal eindexamen tot 1 januari 2019 blijven staan. Dat betekent dat de leerlingen het centraal examen niet over hoeven doen. De gemiste schoolexamens mogen ze tot het einde van het jaar proberen in te halen. Met het besluit wijkt minister Slob af van de examenregels.

STER reclame