Minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs ANP

Minister Slob draait het besluit om 354 vmbo-diploma's van een school in Maastricht af te keuren niet terug. Wel wordt per gedupeerde leerling van de vmbo-school bekeken of er iets gedaan kan worden om toch een diploma te krijgen. "Er moet maatwerk komen en we kunnen geen generieke uitspraken doen", aldus de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs.

De minister reageert op het debacle in Maastricht. Afgelopen vrijdag werd bekend dat alle eindexamenleerlingen daar toch niet geslaagd zijn. Er bleek van alles te zijn misgegaan met het schoolexamen, het deel van het eindexamen dat scholen zelf organiseren.

Een groep van 130 ouders heeft de school nu aansprakelijk gesteld voor die fouten. Het gaat dan om vakanties die geannuleerd moeten worden of de kosten voor een vervolgopleiding. Om hoeveel geld het gaat, is nog niet bekend.

Stof beheersen

De Onderwijsinspectie heeft dit weekend verder onderzoek gedaan er er blijken ook problemen te zijn met de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. De ouders en het bestuur hoopten dat Slob het ingrijpende besluit terug wilde draaien.

Maar dat gaat niet, zegt de minister. Het is belangrijk dat de leerlingen een diploma krijgen omdat ze de stof beheersen. "Er mag geen twijfel bestaan over hun diploma. Maar we gaan de kinderen alle ondersteuning geven en alles zorgvuldig bekijken."

De resultaten van het schoolexamen zullen per leerling worden bekeken en het kan zijn dat de cijfers van het centraal examen wel blijven staan, maar dat er op onderdelen een herkansing geregeld kan worden. Ook wordt gekeken of sommige leerlingen al wel met hun vervolgopleiding kunnen beginnen, en hun onvoldoende of niet ingevulde vakken alsnog inhalen.

Eind augustus komt er nog herkansing van het centraal examen (het derde tijdvak) en dat wordt niet alleen in Eindhoven maar ook in Maastricht georganiseerd. Verder kijkt het ministerie of sommige leerlingen op een later tijdstip staatsexamen kunnen doen. Aanstaande woensdag is mogelijk meer hierover duidelijk.

Slob zegt erg mee te leven met de gedupeerde leerlingen en hun ouders. Hij snapt dat het besluit om de examens ongeldig te verklaren, hard is aangekomen ."Ik ben nu acht maanden minister, maar ik heb me nog nooit zo beroerd gevoeld."

STER reclame