NOS NieuwsAangepast

Maastrichtse vmbo-leerlingen mochten geen eindexamen doen: geen diploma

Geen enkele examenkandidaat van VMBO Maastricht had in mei aan het centrale eindexamen mee mogen doen. Geen van hen had alle vakken afgerond. Niemand krijgt daarom een diploma.

Sommigen kunnen in augustus opnieuw examen doen, maar voor het overgrote deel zijn de mogelijkheden om dit jaar nog te slagen "zeer beperkt", schrijft minister Slob in een brief aan de Tweede Kamer.

In totaal gaat het om 354 leerlingen van twee vmbo-locaties: het Sint-Maartenscollege en het Porta Mosana College. Op 14 juni, een dag na het bekendmaken van de eindexamenuitslagen, kreeg de Onderwijsinspectie een tip dat een leerling het grootste gedeelte van een eindexamenvak niet had afgerond, maar wel een cijfer had gekregen. Voor schoolexamens van andere vakken had hij een 1 en een 1,1 gehaald. Dat had bij de inspectie gemeld moeten worden. Omdat dat niet gebeurd was, stelde de inspectie een onderzoek in.

Toen de school niet alle benodigde gegevens aanleverde, is de Onderwijsinspectie ze gaan zoeken op de locaties zelf. Uit het onderzoek kwam naar voren dat elke kandidaat ten minste één vak niet volledig heeft afgerond. Geen van hen had aan de eindexamens mogen meedoen. Alle door hen gemaakte centrale examens zijn ongeldig verklaard.

Onvermijdelijk

"Dit is een zwaar besluit, maar gegeven de omstandigheden onvermijdelijk", schrijft Slob. "Leerlingen moeten zich verzekerd weten van een diploma dat staat voor een volwaardige opleiding waarmee zij met vertrouwen en met gedegen kennis en vaardigheden aan een vervolgopleiding kunnen beginnen. Daar is in deze situatie geen sprake van en dat betreur ik ten zeerste."

De Onderwijsinspectie laat weten dat de verantwoordelijkheid voor het debacle volledig bij de school ligt en niet bij de leerlingen. Ze verwacht niet dat diploma's van oud-leerlingen ongeldig worden verklaard.

Vanmiddag zijn alle leerlingen en hun ouders met een e-mail (.pdf) door de school geïnformeerd. Vanavond is er een speciale informatieavond. Ook voor leerlingen uit andere leerjaren komt er een informatieavond.

Dit is echt verschrikkelijk.

Mail van het Sint-Maartenscollege

De inspectie was bezig met een regulier kwaliteitsonderzoek op het Sint-Maartenscollege en het Porta Mosana College. Dat wordt nu uitgebreid. De school is onder verscherpt toezicht geplaatst. Er komt een onderzoek naar het "onverantwoord handelen".

"De directie van VMBO Maastricht en het bestuur van het Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs betreuren deze gang van zaken zeer. Dit is echt verschrikkelijk", mailden de scholen vanmiddag aan de leerlingen en ouders. Voorzitter van het college van bestuur van de stichting is André Postema, Eerste Kamerlid voor de PvdA.

Interim-directeur Loek de Veen ontkende tegen de regionale omroep L1 dat het op de scholen "een rommeltje" is. "Alleen we vergeten de regels wel eens", zei hij.

Leerlingen reageren teleurgesteld.

Geen diploma voor vmbo'ers Maastricht

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl