NOS

Bij de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) moeten twee bestuurders opstappen vanwege de examen-affaire bij het VMBO Maastricht. Het gaat om de portefeuillehouders onderwijs in het college van bestuur en de raad van toezicht van de scholenkoepel.

De twee worden verantwoordelijk gehouden voor het gerommel in de administratie waardoor 354 examens ongeldig zijn verklaard. De leerlingen bleken, zonder dat ze het zelf wisten, niet aan de eisen te hebben voldaan om aan het centraal schriftelijk eindexamen te mogen meedoen.

"Dit is nodig geweest om vooruit te kunnen gaan", zegt voorzitter André Postema van de raad van bestuur bij het LVO. Het bestuur heeft overwogen om collectief op te stappen, maar zag daar toch van af. "We hebben besloten om het nu eerst voor de leerlingen goed te krijgen en daarvoor zijn ook bestuurders nodig."

Volgens Postema zou op een later moment alsnog het voltallige bestuur kunnen opstappen.

Vanaf morgen duidelijkheid

De stichting heeft afgelopen weekend met docenten op een rij gezet waarom alle examens in de administratie zijn afgesloten en bespreekt dat morgen met de Onderwijsinspectie. "Pas dan wordt per leerling duidelijk of die schoolexamens wel of niet terecht zijn afgesloten", zegt Postema. Volgens hem gaat het bij een deel van de leerlingen om een administratief probleem en gaat het niet om "niet afgemaakt werk".

Er komt een externe examencommissie die herhaling moet voorkomen. De commissie gaat erop toezien dat werkstukken en proefwerken in het derde en vierde jaar goed worden geadministreerd.

De raad van toezicht van de LVO heeft een dringend beroep op minister Slob gedaan om de resultaten die de leerlingen op het centraal schriftelijk examen hebben gehaald, te laten staan.

De Limburger

Dagblad De Limburger neemt het vanochtend op voor de leerlingen. "Minister Arie Slob van Onderwijs moet terugkomen op zijn besluit om de examens van VMBO Maastricht ongeldig te verklaren. Geef de 354 leerlingen die zijn geslaagd voor het centraal examen hun diploma. Ze hebben het verdiend", staat in een brief van de hoofdredactie die bijna de hele voorpagina in beslag neemt.

DeLimburger

De krant vindt het ongeldig verklaren van de examens een maatregel die buiten proportie is. "De impact voor de kinderen is enorm: geen vakantie en onzekerheid over de vervolgopleiding. Het kan zomaar een jaar kosten."

STER reclame