Oproep voor het referendum over de Inlichtingenwet
NOS NieuwsAangepast

Kiesraad: meerderheid kiezers tegen Inlichtingenwet

De meerderheid van de kiezers heeft in het referendum van vorige week tegen de nieuwe Inlichtingenwet gestemd. Dat kwam vorige week al naar voren uit de officieuze uitslag en nu heeft de Kiesraad dat bevestigd. 49,44 procent van de geldige stemmen was tegen en 46,53 procent voor. Van de kiezers stemde 4,03 procent blanco.

Om het referendum geldig te maken, moest er een opkomst zijn van minimaal 30 procent. Dat percentage is ruimschoots gehaald: 51,54 procent.

Kabinet moet heroverwegen

Nu de uitslag definitief is, moet het kabinet nog een keer over de wet praten. Het is niet verplicht de wens van de meerderheid over te nemen, want het referendum is niet bindend.

Het kabinet wilde vorige week niet vooruitlopen op de beslissing. Premier Rutte en minister Ollongren zeiden alleen dat ze bij een tegenstem van de meerderheid de wet zullen heroverwegen, zoals ook is voorgeschreven.

De nieuwe wet op de Inlichtingendiensten geeft de AIVD meer bevoegdheden. Tegenstanders vinden dat de privacy te veel wordt geschonden.

Commissie van toezicht kritisch

Gisteren plaatste de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten kritische kanttekeningen bij de samenwerking van de AIVD met buitenlandse diensten. Volgens die commissie moeten er betere waarborgen komen voor de privacy. Ollongren herhaalde vanochtend dat ze de aanbevelingen van de commissie ter harte neemt.

Critici vinden dat het rapport al voor het referendum van vorige week naar de Kamer had moeten worden gestuurd. De minister benadrukte dat ze tijd nodig had voor overleg met andere landen, dat ze zich ervoor heeft ingespannen om het rapport openbaar te maken en dat dat ondanks bezwaren van buitenlandse diensten ook is gelukt.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl