ANP
NOS NieuwsAangepast

Bevriezing eigen risico waarschijnlijk ongewijzigd door parlement

Het ziet ernaar uit dat de plannen om het eigen risico volgend jaar op 385 euro te houden, ongewijzigd de eindstreep halen. De onderhandelende partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie spraken vorige week af dat het eigen risico niet omhooggaat, zoals het kabinet eerder had voorgesteld, maar op hetzelfde bedrag blijft. Om dat te betalen stijgt wel de zorgpremie met 9 euro per jaar extra.

Minister Schippers, die zelf weinig in de plannen ziet, wilde de onderhandelende partijen tegemoetkomen en diende vandaag een spoedwet in om de kwestie te regelen. De Tweede Kamer praatte er ook meteen vandaag over.

Alternatieven oppositie in wording

De voltallige oppositie 'in wording' kwam met een aantal voorstellen om de plannen aan te passen, maar die zullen het waarschijnlijk niet halen. Zo zou de zorgpremie niet mogen stijgen, maar in plaats daarvan zou de bijdrage van het Rijk aan de zorgverzekeraars eenmalig moeten worden verhoogd.

Verder zou het eigen risico niet alleen niet omhoog mogen gaan, maar met 100 euro moeten dalen en bovendien zou de koppeling van het eigen risico aan de zorgkosten ook op langere termijn moeten worden losgelaten.

Niet serieus genomen

De onderhandelende partijen wezen de alternatieven van de hand, niet zozeer omdat ze er geen van alle iets in zagen, maar ze benadrukten dat dit een spoedoplossing is voor het probleem van het stijgende eigen risico, en dat ze niet wilden vooruitlopen op eventuele nadere maatregelen in het regeerakkoord.

De oppositie verweet VVD, CDA, D66 en ChristenUnie daarop dat die partijen de alternatieven niet serieus nemen.

Eerste Wereldoorlog

De Tweede Kamer stemt morgen over de bevriezing van het eigen risico. Als het wetsvoorstel is aangenomen, wordt er ook nog dezelfde dag over gepraat en gestemd in de Eerste Kamer. Dat de Tweede en Eerste Kamer op één dag een wetsvoorstel aanvaarden, is zeer uitzonderlijk.

Dat gebeurde eerder alleen in augustus 1914. De Kamers stemden toen over een pakket noodmaatregelen na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, zoals het onder de wapenen houden van militairen en het voorkomen van prijsopdrijving.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl