NOS Nieuws

Twaalf provincies, tientallen thema's

Op 18 maart mogen 12.762.766 Nederlanders naar de stembus om hun stem uit te brengen voor de Provinciale Staten. De verkiezingen worden voor een deel bepaald door landelijke thema's doordat de leden van Provinciale Staten ook de Eerste Kamer kiezen.

Maar ook in de provincies speelt erg veel, blijkt uit de portretten die de NOS samen met de regionale omroepen maakte van de belangrijkste thema's in de provincies. Er zijn veel onderwerpen zoals de veiligheid op de provinciale wegen en windmolens die bijna overal spelen, maar er zijn ook veel regionale verschillen. Een overzicht per provincie:

Overijssel: Luchthaven bij Enschede en Werkgelegenheid

Limburg: Een pretpark bij Brunssum en snel internet

Zeeland: 'Belgische toestanden op de wegen' en toltarieven in de Westerscheldetunnel

Noord-Brabant: Megastallen en de rondweg om Eindhoven

Gelderland: Een samenwerkingsverband van lokale partijen wil in het provinciebestuur en wat gaat er gebeuren met de Nuon-gelden

Utrecht: Er dreigt een tekort aan drinkwater en ook hier gaat het om windmolens

Groningen: Natuurlijk de gaswinning, maar ook gemeentelijke herindeling en Blauwestad

Zuid-Holland: Wat gebeurt er met de motorrijtuigenbelasting en verkeersveiligheid staat hier ook hoog op de agenda

Drenthe: Windmolens en houdt Drenthe een ijsbaan?

Flevoland: Werkloosheid en schaliegas

Fryslân: De nieuwe ijstempel in Heerenveen en windenergie

Noord-Holland: Windmolens en spookstatenleden

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl