Wie is complotdenker David Icke?

De Brit David Icke zou begin november een bijeenkomst op de Dam bijwonen, maar de gemeente Amsterdam wil laten onderzoeken of hem de toegang kan worden geweigerd.