'Dikke onvoldoende voor aanpak van Asscher'

Minister Asscher presenteerde in 2013 een actieplan om in twee jaar tijd 22.500 werkloze 55-plussers aan een uitzendbaan te helpen. Die doelstelling is bij lange na niet gehaald.