Rechters

Minister belooft oplossingen om staking rechters te voorkomen

 • Cecile van de Grift

  verslaggever Nieuwsuur

 • Mark Schrader

  verslaggever Nieuwsuur

 • Cecile van de Grift

  verslaggever Nieuwsuur

 • Mark Schrader

  verslaggever Nieuwsuur

Minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming gaat voor een deel in op de eisen van rechters en officieren voor een betere cao. Hij reageert daarmee op het ultimatum dat de vakbond had gesteld. Honderden rechters en officieren van justitie dreigen tijdelijk het werk neer te leggen uit onvrede over de hoge werkdruk en enorme personeelstekorten.

De minister was van plan de onkostenvergoeding voor de rechters en officieren te schrappen, maar daar komt hij nu van terug. "Ik hecht eraan te onderstrepen dat ik de zorg over de werkdruk met u deel", schrijft Weerwind. "Ik vertrouw erop dat wij tot een uitkomst kunnen komen waarin alle belanghebbenden zich kunnen vinden en waarbij de eventuele financiële consequenties niet ten laste komen van de rechterlijke ambtenaren."

De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) eist hogere lonen, maar daar gaat Weerwind niet in mee. Wel is hij "bereid een financieel gebaar te maken waarin ik ook mijn waardering voor de inzet van rechters en officieren van justitie tot uitdrukking breng", schrijft de minister.

Hoge werkdruk

In december liepen de cao-onderhandelingen vast. Er was grote onvrede ontstaan bij de vakbond over het loonaanbod van de minister, die volgens de bond geen enkele recht deed aan de hoge inflatie. Ook eist de vakbond dat er meer wordt gedaan aan de hoge werkdruk en het toenemende aantal bedreigingen.

De rechtspraak piept en kraakt al jaren. De NVvR berekende dat er in Nederland een tekort is van 800 rechters en 200 officieren. Ondertussen hebben de tekorten in de rechtspraak al verregaande consequenties: in onder andere Gelderland moest het OM vorig jaar 1230 zaken seponeren. Het ging om relatief 'lichtere' misdrijven.

Normen niet gehaald

Het OM, de politie en de rechtspraak maakte in 2019 afspraken om de doorlooptijden van ernstige zaken te verkorten. Ze stelden zichzelf normen, maar die normen worden niet gehaald, verre van zelfs: zo moet 80 procent van onder andere verkeerszaken binnen een jaar worden behandeld. In de praktijk lukt dat voor 14 procent. Bij zedenzaken moet 80 procent binnen een half jaar worden behandeld, maar dat wordt slechts bij 33 procent van de zaken gehaald.

"Mijn voorstel aan u is om gezamenlijk een onafhankelijke verkenner aan te wijzen die de opdracht krijgt in beeld te brengen hoe wij op het onderwerp werkdruk nader tot elkaar kunnen komen en daarover het gesprek verder kunnen blijven voeren", schrijft Weerwind.

De NVvR laat Nieuwsuur weten de brief te hebben ontvangen en nog te overwegen of de stakingen doorgaan.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl