Energierekening

Studenten dreigen met acties als uitsluiting energietoeslag blijft staan

  • Matthijs van Hees

  • Matthijs van Hees

De beslissing dat studenten als categorie zijn uitgesloten van de energietoeslag is na een uitspraak van de rechter niet langer houdbaar. De vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) vindt dat studenten in alle gemeenten de energietoeslag moeten krijgen.

"Niet alle studenten hebben er recht op, maar de studenten die er wel recht op hebben, zouden de energietoeslag moeten kunnen krijgen", zegt Rutger Groot Wassink van de VNG.

Joram van Velzen, voorzitter van studentenvakbond LSVb, zegt dat het ministerie rekening moet houden met acties in alle studentensteden, wanneer de categorische uitsluiting blijft staan. "Doet de minister niks, dan zullen er meer rechtszaken volgen", waarschuwt ook vakbond FNV.

Onuitvoerbaar

In de gemeente Nijmegen mogen studenten niet langer van de energietoeslag worden uitgesloten op basis van 'student-zijn', concludeerde de rechter op 5 augustus in Arnhem. Sindsdien staan de aanvragen van studenten in Nijmegen 'on hold'. Er worden geen aanvragen meer afgewezen, maar er wordt nog geen energietoeslag uitgekeerd. Eerst moet duidelijk zijn wat de betekenis van de uitspraak is voor het beleid, zegt de gemeente.

"Het oordeel van de rechtbank in Arnhem geldt in principe voor alle gemeenten", zegt jurist Willy Heesen. Maar Nijmegen kan nog in hoger beroep gaan.

Gemeenten zijn nu in gesprek met het ministerie. "En dat betekent dat, mochten we een reactie ontvangen van het Rijk, de situatie voor studenten weer kan veranderen", aldus gemeente Nijmegen.

In de praktijk lijkt het toekennen van de toeslag echter onuitvoerbaar. "In Amsterdam wonen ongeveer 44.000 uitwonende studenten. Als die allemaal individueel de energietoeslag aanvragen, is dat voor de gemeente logistiek onuitvoerbaar", aldus Wassink.

De oplossing ligt volgens VNG bij het Rijk. "DUO heeft inzicht in de gegevens van studenten, gemeenten niet'", zegt Wassink, die vindt dat de landelijke overheid de energietoeslag aan gemeenten moet compenseren.

Het ministerie van Sociale zaken zegt dat de knelpunten van de gemeenten bekend zijn. "We zijn hierover in goed overleg met VNG en komen zo nodig met oplossingen", aldus het ministerie.

Compensatie

Carola Schouten, minister voor Armoedebeleid, heeft inmiddels een brief ontvangen: "FNV, FNV Young & United en de LSVb roepen u op om studenten niet langer categoraal uit te sluiten van de energietoeslag en gemeenten daar adequaat voor te compenseren. We willen hier graag over met u in gesprek."

Minister Schouten heeft een gesprek geaccepteerd. Onbekend is nog wanneer dat gesprek zal plaatsvinden.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl