VVD en CDA in provincie tegen stikstofplannen kabinet

  • Roemer Ockhuijsen

    redacteur Nieuwsuur

  • Roemer Ockhuijsen

    redacteur Nieuwsuur

Provinciale Statenleden van regeringspartijen VVD en CDA verzetten zich tegen de stikstofplannen van het kabinet. Vooral in Drenthe klinkt protest. Stikstofminister Christianne van der Wal (VVD) overlegt komende week met de provinciebestuurders over hun zorgen.

Van der Wal stuurde op 1 april een brief aan de Tweede Kamer waarin ze op hoofdlijnen uiteenzette hoe het kabinet de komende jaren de stikstofuitstoot verder wil terugdringen. Hoewel de aanpak nog concreet moet worden, leidde de brief al tot commotie in de provinciale politiek.

Verontwaardiging

De VVD-fractie in Drenthe publiceerde een open brief op haar website waarin zij aangaf allerminst tevreden te zijn met de woorden van de minister. "De uitspraken zijn zeer ongelukkig en onze verontwaardiging is groot," schreven de Drentse VVD'ers naar aanleiding van het optreden van minister Van der Wal bij talkshow Op1, waar zij de Kamerbrief op 1 april kwam toelichten.

Het CDA in Drenthe liet zich eveneens negatief uit. Statenlid Siemen Vegter vindt dat de minister te veel nadruk legt op het onteigenen van boeren. Hoewel de minister schrijft dat onteigening pas een optie is als alle andere oplossingen niet werken, is volgens Vegter nog niet goed nagedacht over de impact die onteigening heeft op de leefbaarheid.

Drents gedeputeerde Henk Jumelet (CDA), verantwoordelijk voor de uitvoering van het stikstofbeleid in zijn provincie, zou graag zien dat er meer landelijke maatregelen worden genomen. Nu voelt het alsof de verantwoordelijkheid vooral bij de provincies komt te liggen. "Eigenlijk kieperen ze nu alles over de schutting."

In het Drentse Veenhuizen werd toneelvoorstelling Het Pauperparadijs afgelast door de stikstofregels. En dat terwijl er al 25.000 kaartjes waren verkocht:

Pauperparadijs afgelast

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) is het orgaan waar provincies in gesprek gaan met elkaar en met de regering over grensoverstijgende dossiers. "Geen overleg bij het IPO is zo intensief als dat over het stikstofdossier," zegt voorzitter van de bestuurscommissie stikstof Edward Stigter (GroenLinks).

Stigter begrijpt gedeputeerde Jumelet. En vanuit meer provincies hoort hij zorgen over de extra werklast en extra kosten, de haalbaarheid van de reductiedoelen en het gebrek aan perspectief voor boeren. "Maar uiteindelijk moeten we er toch samen uitkomen."

Mede om die reden staat komende week een heidag gepland tussen stikstofminister Van der Wal en de gedeputeerden met stikstof in hun portefeuille. Hoewel beide partijen elkaar bijna elke twee weken spreken, merkten ze dat het na de hoofdlijnenbrief nodig was in een informele setting de zorgen op tafel te leggen, zegt Stigter.

PAS-melders

Een probleem dat de gedeputeerden met de minister zullen bespreken, is de toekomst van de PAS-melders. Deze boeren mochten van de overheid jarenlang zonder vergunning hun werk doen totdat de Raad van State de PAS-constructie in 2019 van tafel veegde. Hierdoor werd deze groep boeren tegen hun schuld in illegaal.

In de stikstofwet die vorig jaar in werking trad, beloofde de vorige regering de PAS-melders te legaliseren. Maar legalisering is alleen mogelijk als elders de stikstofuitstoot wordt teruggedrongen en die puzzel heeft de regering voorlopig nog niet opgelost.

Begin juni komt minister Van der Wal met een natuurrapport, de zogenoemde 'Quickscan natuurdoelanalyse'. Daaruit zal blijken welke natuurgebieden nu zwaar onder druk staan en waar de stikstofaanpak versneld moet worden. Rond diezelfde tijd volgt ook een Kamerbrief van minister Henk Staghouwer van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit waarin hij het perspectief voor de boeren zal schetsen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl