Nieuwsuur
NOS

Door het noodgedwongen thuisonderwijs zijn de verschillen tussen leerlingen toegenomen. De ene leerling bleef goed presteren óf zelfs beter dan op school. Terwijl de andere leerling duidelijk achteruit is gegaan. Nieuwsuur ging langs bij scholen waar de onderwijzers aan de bel trekken.

"Er zitten acht mensen in de bus. Nu stappen er drie mensen uit. Hoeveel mensen zitten er nog in de bus?" Vijf, meester, roepen de leerlingen in koor naar meester Adriaan. "Heel goed!" En dan komt de volgende som alweer. De leerkracht van groep 3 van basisschool de Schakel in Utrecht Overvecht is vooral stof aan het herhalen, om te kijken wat de kinderen hebben opgepikt tijdens de online lessen. Het beeld is wisselend.

De grote verschillen tussen kinderen, zijn duidelijk te zien in de resultaten van een toets voor begrijpend lezen:

'Een heel groot gat tussen cijfers'

Aan de andere kant van het land in het Brabantse Heeswijk-Dinther oefent groep 8b ook met rekensommen. Juf Marion geeft de kinderen een som en gooit dan direct een bal naar één van de kinderen. "Hoeveel is 4 erbij 8?" Sander krijgt de bal en rekent meteen uit: "4 erbij 6 is 10. Dan hou je 2 over. 10 + 2 = 12."

Na de eerste schoolsluiting zag de school dat het automatiseren en memoriseren van rekensommen niet goed ging. Dit probleem speelt in de hele school. Van het coronageld dat het ministerie vorig jaar beschikbaar stelde, is een nieuwe methode aangeschaft. Leerkracht Marion Vos: "Met deze methode is bewezen dat je in zes weken de leerlingen een enorme boost kan geven. We gaan dit implementeren in de rekenmethode. Zo profiteren alle kinderen op de school ervan."

Op beiden scholen erkennen ze dat er kinderen zijn die extra achterstanden hebben opgelopen door het thuisonderwijs. In Utrecht Overvecht zijn de zorgen het grootst. "Als je in een wijk als Overvecht werkt, is het je dagelijkse kost om te strijden voor kansengelijkheid. Er zijn altijd achterstanden, kinderen hebben met name taalachterstand", zegt directeur Jeanet Klein.

"Door corona zijn de achterstanden verergerd. Met name in de groepen 5, 6 en 7 hebben ze zo'n drie maanden achterstand erbij gekregen." De extra achterstanden zijn tijdens de tweede schoolsluiting beperkt gebleven. Het online onderwijs was nu veel sneller op de rit dan in maart vorig jaar. Klein: "We hebben laptops gekregen. Alle kinderen konden dus direct online meedoen. Daardoor is de situatie niet dramatisch erger geworden."

Ook in Heeswijk-Dinther hebben ze geleerd van de eerste schoolsluiting. Geen filmpjes of map met opdrachten meer. De leerkrachten hebben elke dag de basisvakken online gegeven. Directeur Sarah Bergsen: "We willen het leren zo min mogelijk afhankelijk maken van de thuissituatie. Daarom hebben we besloten gewoon les te geven, met heel veel interactie. En continue controleren: hebben ze het begrepen?"

De eerste indruk is dat dit geholpen heeft, beamen ook de kinderen van beide scholen:

'Ik heb toch wel veel geleerd'

Het ministerie investeert nu fors in de scholen om alle vertraging in te lopen. In totaal gaat er 8,5 miljard euro richting het onderwijs. Voor elke basisschool komt er minimaal 180.000 euro beschikbaar. Onderwijsminister Arie Slob adviseert scholen om het geld te investeren in bijlessen en zomerscholen.

In Utrecht en Heeswijk-Dinther zijn ze erg blij met de forse investering in het onderwijs. Ze willen het geld vooral inzetten om extra handen in de klas te krijgen en in het professionaliseren van de eigen docenten.

Directeur Bergsen: "We willen voorkomen dat dit geld ad hoc wordt ingezet. We willen zorgen dat onze onderwijskwaliteit structureel op orde is." En directeur Klein: "Deze kinderen hebben de beste leerkrachten nodig. Laten we ons daar op focussen dat deze kinderen elke dag de beste lessen krijgen die ze nodig hebben. Niet in bijles of zomerschool. Nee, elke dag."

STER reclame