NOS NieuwsAangepast

8,5 miljard euro om corona-achterstanden in onderwijs weg te werken

Studenten betalen het komend studiejaar de helft van het college- of lesgeld. Dat is een van de maatregelen die het demissionaire kabinet neemt vanwege de achterstanden die in het onderwijs zijn opgelopen door de coronacrisis. De demissionaire ministers Van Engelshoven en Slob hebben vanmiddag een pakket aan maatregelen gepresenteerd voor alle schooltypen, variërend van het basisonderwijs tot de universiteiten.

Met alle maatregelen bij elkaar is 8,5 miljard euro gemoeid voor de komende tweeënhalf jaar. Daarvan is 6 miljard voor het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs.

Ov-kaart

De Tweede Kamer vroeg het kabinet twee weken geleden nog studenten op universiteiten, hbo's en mbo's die studievertraging oplopen helemaal vrij te stellen van college- en lesgeld. Daar gaat het kabinet dus niet in mee. Wel mogen studenten een jaar langer gebruikmaken van hun ov-kaart als ze meer tijd nodig hebben om hun diploma te halen.

Studenten op universiteiten, hbo en mbo die hun aanvullende beurs dreigen te verliezen, krijgen een tegemoetkoming en dat geldt ook voor mbo'ers die hun basisbeurs dreigen kwijt te raken. Er komt ook meer geld voor mentale ondersteuning.

Gratis bijles

Het kabinet wil verder onder meer dat scholieren in het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs in de zomer gratis bijles kunnen krijgen om achterstanden in hun kennis bij te spijkeren. De bewindslieden zijn ook van plan het makkelijker te maken voor scholen om leerlingen te ondersteunen, bijvoorbeeld met extra onderwijsassistenten. En middelbare scholen kunnen inzetten op "brede brugklassen", waardoor leerlingen meer tijd krijgen om te zien of ze op de goede plek zitten.

Verder krijgt elke school veel vrijheid om leerlingen gericht te helpen, ook op sociaal-emotioneel gebied. Ze kunnen bijvoorbeeld bijlessen geven in kleine groepjes of samenwerking met bibliotheken op het gebied van lezen. De basisscholen krijgen hiervoor het komende studiejaar gemiddeld 180.000 euro per school en middelbare scholen gemiddeld 1,3 miljoen. Scholen met veel leerlingen "met minder kansen" ontvangen in verhouding meer geld.

Compensatie voor hogescholen

Naast het pakket van 8,5 miljard trekken Van Engelshoven en Slob nog eens blijvend 645 miljoen euro per jaar uit om universiteiten en hogescholen te compenseren voor de toeloop aan studenten.

Doordat veel studenten nu niet kiezen voor een tussenjaar of wereldreis, zijn de studentenaantallen veel groter dan normaal. Met het extra bedrag kunnen onderwijsinstellingen meer mensen in dienst nemen, waardoor de werkdruk afneemt.

Ongekend pakket

Van Engelshoven en Slob benadrukten dat de huidige generatie leerlingen en studenten ondanks de coronacrisis alle kansen op volwaardig onderwijs en een goede toekomst verdient.

"Zelfs als alle onderwijsinstellingen weer open zijn, moet er flink wat gebeuren om het onderwijs weer volledig op de rit te krijgen", zei Van Engelshoven. Slob voegde eraan toe dat het vandaag gepresenteerde pakket "ongekend is in aard en omvang".

Slob en Van Engelshoven: niemand mag minder kansen krijgen door corona

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl