Nadia Buiter

Wanneer ben je kwetsbaar genoeg voor de eerste corona-vaccinatie?

De Gezondheidsraad adviseert dat mensen met een kwetsbare gezondheid en 60-plussers als eersten aan de beurt zouden moeten komen voor een vaccinatie met een coronavaccin.

Valerie van der Flier (41) is nierpatiënt. "Ik mag toch hopen dat ik er bij zit! Ik ben patiënt met chronische nierinsufficiëntie, sta op de lijst voor transplantatie en word binnenkort in het ziekenhuis klaargemaakt om te gaan dialyseren. Maar ik dialyseer nu dus nog niet. Juist daarom zit ik in isolatie. Een groot risico kan ik niet nemen."

Valerie hoort bij de groep die voorrang krijgt. Maar die groep is enorm groot: tussen de 5 en 7 miljoen mensen. "Zoveel mensen in de eerste groep? Dat kan niet! Dan moet je nog lang wachten", zegt ze. "Maar ja, het is een eerste aanzet, verdere prioritering moet dus nog komen."

Student Nadia Buiter (23) heeft een verzwakte gezondheid. "Ik ben heel vatbaar. Als iemand in mijn buurt niest, dan ben ik ook ziek. Het is levensbedreigend."

Hoe reageren Nadia en Valerie op het advies van de Gezondheidsraad? En willen ze zich ook laten vaccineren?

'De redding voor ons gezin'

Beiden hebben wel vragen over een vaccin. "In hoeverre is er getest op mensen met een kwetsbare gezondheid. Wordt dat überhaupt wel getest van tevoren? Dat vind ik wel eng", zegt Nadia. "Dus heel dubbel."

Valerie: "Ik wil wel toestemming van mijn arts, want ik wil zeker weten of een vaccinatie geen negatieve gevolgen heeft voor mijn ziekte. Op dit moment zitten alleen in de Pfizer-studie mensen met een nierziekte. De andere vaccins worden (nog) niet specifiek op mijn ziekte getest. Dat is wel belangrijk, dit kan dus betekenen dat ik alleen het Pfizer-vaccin zou kunnen of willen nemen."

Nadia en Valerie zijn door hun ziektes al geruime tijd aan huis gebonden. Het dochtertje Oriana (7) van Valerie is sinds maart niet naar school geweest vanwege het besmettingsgevaar. En Nadia zit al 250 dagen in isolatie. "Ik ben er klaar mee. Mensen in de cirkel om mij heen vaccineren lijkt me goed, maar dat is veel moeilijker om te doen natuurlijk. Meer vaccins zijn er dan nodig."

Andere aspecten

Wat gaan beiden doen als ze het vaccin zouden krijgen? "Ik ga mijn moeder een knuffel geven. Dat heb ik zolang niet kunnen doen. Daar gaat het om", zegt Nadia. Valerie beantwoordt dezelfde vraag en schiet vol. "Ik ga naar mijn schoonmoeder. Met haar naar het graf van mijn schoonvader. Die is aan corona overleden. En ik ga eindelijk mijn kind naar school brengen."

De gezondheidsraad heeft in totaal drie verschillende strategieën uitgewerkt, afhankelijk van het aanbod van vaccins en de actuele situatie, maar adviseert daarvan één strategie. Het kabinet moet het advies van vandaag nog bespreken.

De voorzitter van de Gezondheidsraad, Bart-Jan Kullberg: "We adviseren opnieuw als daar reden voor is. Vaccins moeten goedgekeurd worden, door de markten. Als vaccins dan op de markt komen, kijken we of ze geschikt zijn en voor wie. Als ze geleverd worden, dan kijken we ook weer naar de andere aspecten: hoe gaat het met verspreiding. Het kan dus dat het nog helemaal anders gaat in april/mei."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl