NOS Nieuws

Gezondheidsraad: 60-plussers en kwetsbaren als eersten vaccineren

Mensen boven de 60 jaar en ernstig zieke mensen, die bijvoorbeeld lijden aan ernstige hart- en luchtwegaandoeningen of diabetes, zouden een coronavaccin als eersten moeten krijgen. Dat adviseert de Gezondheidsraad aan het kabinet. Volgens het adviesorgaan zou op deze manier de meeste gezondheidswinst worden behaald.

Ook zorgmedewerkers die in direct contact staan met patiënten zouden in dit scenario voorrang moeten krijgen, luidt het advies. Mochten ouderen of chronisch zieken zelf niet ingeënt kunnen worden, dan zou er ook voor gekozen kunnen worden om de mensen in hun directe omgeving te vaccineren.

Waarschijnlijk zijn er in eerste instantie zo weinig vaccins beschikbaar, dat er binnen deze strategie ook weer gekozen moet worden. Mensen op hoge leeftijd met ernstige aandoeningen zouden de allereerste vaccins moeten krijgen, stelt de Gezondheidsraad.

Jonge mensen

De Gezondheidsraad wijst erop dat het advies geldt voor de huidige situatie: het aantal besmettingen is hoog en er is nog niet veel bekend over de werking van de gereserveerde vaccins. Daardoor zou het verstandig zijn om er nu voor te kiezen om ernstige ziekte en sterfte zoveel mogelijk te verminderen.

Mochten de omstandigheden veranderen, dan zou een andere strategie beter zijn. Zo is het bij een laag aantal besmettingen mogelijk verstandiger om vooral de verspreiding van het virus tegen te gaan. Dat kan door jonge mensen tussen de 20 en de 30, die de meeste contacten hebben, als eerste te vaccineren. Ouderen en kwetsbaren worden op die manier indirect beschermd, doordat het virus dan minder rondgaat.

Volgens de Gezondheidsraad is dat wel een strategie met veel haken en ogen. Zo is op dit moment onduidelijk of de gereserveerde vaccins niet alleen beschermen tegen de ziekte corona, maar ook besmettingen tegengaan. Er is daarom meer onderzoek nodig om te bepalen of deze strategie zou kunnen werken.

Vitale beroepen

Een derde mogelijke strategie is erop gericht om ontwrichting van de samenleving zoveel mogelijk tegen te gaan. Dat zou kunnen door zorgmedewerkers en mensen met andere vitale beroepen, zoals leraren, politiemensen en ambtenaren, als eerste te vaccineren. Voorwaarde is wel dat het ziekteverzuim of sterfte in deze sectoren op dat moment hoog is, waardoor er een reëel risico is dat deze sectoren uitvallen.

Omdat er nog te weinig bekend is over de werking en beschikbaarheid van de vaccins en de epidemiologische situatie op het moment dat de vaccins beschikbaar komen, wil de Gezondheidsraad nog geen definitief advies uitbrengen. Zelfs een combinatie van meerdere strategieën is volgens de raad een optie, als de situatie daar op dat moment om vraagt. Mogelijk zal de Gezondheidsraad opnieuw advies uitbrengen als er meer bekend is over de beschikbare vaccins.

Het kabinet moet het vandaag uitgebrachte advies nog bespreken. Het is wel al duidelijk dat mensen niet zullen worden verplicht om een vaccinatie te nemen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl