Langverwachte klimaatakkoord gepresenteerd

Drieënhalf jaar nadat bijna tweehonderd landen in Frankrijk het Parijse Klimaatakkoord sloten, presenteert Nederland vandaag een eigen klimaatakkoord. Het doel van de honderden maatregelen is om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. In 2030 moet de CO2-uitstoot met 49 procent zijn gedaald ten opzichte van 1990.

Afgelopen december werd al een voorlopig klimaatakkoord gepresenteerd. Een aantal van de plannen: huizen worden verduurzaamd, benzine- en dieselauto's worden duurder, de belasting op gas gaat omhoog en voor 2030 gaan alle kolencentrales dicht.

Het akkoord leidde tot veel discussie. Zo ontbrak het volgens velen aan een belangrijke maatregel: een CO2-heffing, die de uitstoot duurder maakt.

Helaas, deze YouTube video is niet meer beschikbaar

In maart bleek uit een doorrekening dat de maatregelen waarschijnlijk niet genoeg zijn om de doelen te halen. Nog dezelfde dag kwam het kabinet met aanpassingen: toch een CO2-heffing voor bedrijven en minder energiebelasting voor burgers.

De afgelopen weken is er opnieuw druk overlegd. Er lekten al verschillende maatregelen uit:

Het is nog zeer de vraag of alle organisaties en bedrijven deze keer wel tevreden zijn. Milieuorganisaties Greenpeace en Milieudefensie en vakbond FNV hebben vanmorgen al laten weten dat zij vinden dat het akkoord onvoldoende is om tot een eerlijk en effectief klimaatbeleid te komen.

Bewindspersonen te gast

In de uitzending van Nieuwsuur zijn vanavond te gast minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat, minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat. Zij komen het akkoord uitleggen en reageren op kritiek.

Wil jij minister Wiebes zelf vragen stellen over het klimaatakkoord? Dat kan onder dit Facebook-bericht. Na de uitzending leggen we de minister vragen voor die jullie belangrijk vinden. Zaterdagochtend publiceren we zijn antwoorden op Nieuwsuur.nl en op onze Facebook-pagina.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl