NOS NieuwsAangepast

'Bijna 1 miljard euro extra voor vergroening land- en tuinbouw'

Het kabinet zal tot 2030 naar verwachting bijna 1 miljard euro extra uittrekken voor vergroening van de land- en tuinbouwsector. Bronnen in Den Haag bevestigen berichtgeving hierover in De Telegraaf en het AD. De plannen worden waarschijnlijk vrijdag besproken in de ministerraad.

Het bedrag wordt uitgetrokken in verband met het klimaatakkoord, waarover het kabinet nog voor de zomervakantie de knoop wil doorhakken. Daarnaast ligt er de Urgenda-uitspraak, waarin de rechter stelde dat er volgend jaar 25 procent minder CO2 moet worden uitgestoten ten opzichte van 1990.

Veenweidegebieden

Een groot deel van het geld is bedoeld voor boeren in de veenweidegebieden die willen stoppen of hun bedrijf willen verplaatsen. Door de droogte vinden in deze gebieden verzakkingen plaats. Daarom moet snel worden ingegrepen. Als veen verdroogt, komen er broeikasgassen (vooral CO2) vrij.

Verder is het de bedoeling dat er 60 miljoen euro extra wordt gestoken in een stopregeling voor varkensboeren. Zij kunnen zich hiervoor vanaf augustus vrijwillig aanmelden. Boeren in gebieden met veel stankoverlast, zoals Noord-Brabant, komen het eerst in aanmerking.

De maatregelen passen bij de kringlooplandbouw met minder vee, die minister Schouten voorstaat. Daarbij moeten alle afval en restproducten opnieuw worden gebruikt.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl