Inspectie tikt Defensie op de vingers voor omgang gevaarlijke stoffen

  • Machteld Veen

    Redacteur Nieuwsuur

  • Machteld Veen

    Redacteur Nieuwsuur

De inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft bij drie controles van Defensielocaties verschillende overtredingen van wet- en regelgeving geconstateerd. Ook schrijft de inspectie in de drie rapporten over deze bezoeken dat Defensie niet heeft kunnen aantonen dat het werken met kankerverwekkende stoffen, waaronder chroom-6, strikt noodzakelijk is.

Inspecteurs bezochten onder andere de vliegbasis Woensdrecht, waar Nieuwsuur vorige maand nog over berichtte. Er werden zeven overtredingen geconstateerd. Zo waren oog- en nooddouches niet goed bereikbaar, waren ze niet in goede staat en werd niet regelmatig gecontroleerd of de noodvoorziening nog goed werkte.

In een reactie aan de inspectie schrijft Defensie dat "de opmerkingen zijn opgepakt door de verschillende leidinggevenden" en dat "door voorlichting en werkoverleg aandacht wordt gegeven aan de vele veiligheidsaspecten van het werk". Ook zal er "extra aandacht worden besteed aan dit aspect".

Niet strikt noodzakelijk

Op een andere locatie die de inspectie bezocht, de Mechanische Centrale Werkplaats in Leusden, werden zes overtredingen geconstateerd. Zo droeg een medewerker in een spuitcabine een masker ter bescherming tegen giftige stoffen. Maar omdat deze man een baard had, sloot het masker niet goed aan op zijn gezicht en was de bescherming minder effectief.

"Door de aanwezige leidinggevenden werd hier niet zichtbaar op ingegrepen", zo schrijft de inspectie. Defensie zegt in een reactie dat bekend is dat het hebben van een baard de werking van de maskers negatief beïnvloedt. Formeel beleid hierover is er niet, zo schrijft Defensie, "omdat dit erg inbreuk maakt op de persoon moet hierover overleg plaatsvinden met de vakbond".

Naast deze overtredingen constateert de inspectie dus dat Defensie niet heeft kunnen aantonen dat het gebruik van kankerverwekkende stoffen strikt noodzakelijk is en dat deze niet vervangen kunnen worden. Volgens de wet moet Defensie alle producten vervangen door producten waarin deze stoffen in mindere mate of helemaal niet zitten, tenzij dit technisch niet mogelijk is. Defensie schrijft in een reactie dat de beoordeling van noodzaak en vervanging wordt gedaan door een ander onderdeel, namelijk de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Inspectie constateert overtredingen Defensie

Vervangen van giftige stoffen

De discussie over vervanging van kankerverwekkende stoffen loopt al langer bij Defensie. Vorig jaar werd door de onafhankelijke Audit Dienst Rijk geconcludeerd dat vervanging nog nauwelijks van de grond komt. De inspectie herhaalde die conclusie zelf nog eens in een hoorzitting in de Tweede Kamer in november 2018.

Eerder zei Defensie dat er vanwege wet- en regelgeving gewerkt moest worden met verf met chroom-6, maar uit onderzoek van Nieuwsuur bleek dat er geen enkele wettelijke verplichting daarvoor is.

Inmiddels zegt Defensie dat DMO binnenkort met een plan van aanpak komt voor de vervanging van giftige stoffen. De inspectie is uitgenodigd om hierover te komen praten, aldus Defensie.

Tweede Kamerleden reageren

"Ik denk dat we heel snel af moeten stappen van chroom-6"

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl