LTO wil teveel aan wolven in Nederland afschieten

Eind deze maand is het zover. Dan is er een half jaar verstreken sinds een wolf zich vestigde op de Veluwe. En daarmee is na 150 jaar de wolf officieel terug in Nederland. Een feestje voor natuurbeschermers, maar niet voor boeren. Landbouworganisatie LTO wil de beschermde status van de wolf aanpassen, om die af te kunnen schieten.

LTO wil een wolvenquotum: een maximaal aantal wolven dat in Nederland mag verblijven. Komen er meer wolven, dan moeten die worden gedood. "Er is geen andere keus", zegt LTO-bestuurder Ben Haarman. Ook wolven die een bedreiging vormen voor het vee moeten worden gedood, aldus de LTO-voorman. "Als een wolf erop uit is om schapen aan te vallen, dan moet je de ruimte hebben om die te kunnen afschieten."

Het Oostvaardersplassen-debacle heeft ons geleerd dat als er dieren komen, ze zich gaan voortplanten.

Laurens Hoedemaker, Nederlandse Jagersvereniging

In boerenkringen zijn grote zorgen over de terugkeer van de wolf. In 2018 zijn meer dan 150 stuks vee - vooral schapen - doodgebeten door rondzwervende wolven. Bij schapenhouder Christian Kalter uit het Overijsselse Wijhe werden in juni vorig jaar 31 schapen doodgebeten door een wolf.

Volgens hem is er voor de wolf in Nederland geen ruimte. "Honderdvijftig jaar geleden hebben ze de wolf verjaagd omdat er geen plaats voor was en er grote problemen waren. De Nederlandse bevolking is intussen meer dan verdubbeld, er is gewoon geen plek."

Ook de Nederlandse Jagersvereniging vindt dat Nederland te druk is voor de wolf. Directeur Laurens Hoedemaker: "Het Oostvaardersplassen-debacle heeft ons geleerd dat als er dieren komen, ze zich gaan voortplanten met als gevolg dat er conflicten ontstaan."

Wild

De wolf heeft in Europa een beschermde status. Het afschieten van wolven is verboden. LTO Nederland wil dat Nederland internationaal afspraken gaat maken om die status aan te passen. "Het probleem doet zich niet alleen hier voor, maar ook in Duitsland, Frankrijk en Spanje. We zouden het niveau van bescherming een tandje moeten terugbrengen zodat je kunt handhaven", zegt Haarman.

Natuurbeschermers zien niets in het afschieten van de wolf. Volgens boswachter Mirte Kruit van Natuurmonumenten zijn het vooral zwervende wolven die vee aanvallen, anders dan de wolvin die op de Veluwe een eigen territorium heeft, "Sinds de wolvin zich op de Veluwe heeft gevestigd, heeft ze geen schapen meer gepakt. Ze heeft zich volledig gefocust op wild."

Boswachter Mirte Kruit van Natuurmonumenten geeft in de video hieronder tips over wat je moet doen als je een wolf tegenkomt.

Wat moet je doen als je oog in oog met een wolf komt te staan?

Om die reden willen jagers nu recht op schadevergoeding wegens gederfde inkomsten. Jager Hoedemaker: "De natuur is een prachtige bron van scharrelvlees, met de komst van de wolf wordt die rijkdom wel wat minder."

Op dit moment leggen provincies de laatste hand aan een interprovinciaal wolvenplan. Daarin staat onder meer wie er recht heeft op schadevergoeding.

Reportage: Worsteling met de wolf in Nederland

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl