Aangepast

Onrust bij Korps Commandotroepen na uitlatingen Marco Kroon

Er is grote onrust ontstaan onder de Nederlandse commando's, het Korps Commandotroepen (KCT). Aanleiding zijn de recente verklaringen van commando Marco Kroon over het doden van een Afghaan in 2007. Over de details van dat incident wilde Kroon niets zeggen omdat het staatsgeheim is. Er loopt inmiddels een strafrechtelijk onderzoek naar het incident.

Nieuwsuur heeft de afgelopen weken deze kwestie uitgebreid onderzocht en met verschillende bronnen gesproken. In dat licht kent Nieuwsuur inmiddels een aantal feiten en details over een veiligheidsrisico in een missiegebied dat al langere tijd bestaat. Dat veiligheidsrisico blijkt ook nu nog actueel te zijn. Daar is de onrust van leden van het KCT op gestoeld.

Mensenlevens in gevaar

Nieuwsuur was van plan dit verhaal vandaag te publiceren en heeft vanmorgen haar bevindingen voor wederhoor voorgelegd aan het ministerie van Defensie. Daarop heeft minister Bijleveld Nieuwsuur-hoofdredacteur Joost Oranje uitdrukkelijk verzocht niet over te gaan tot publicatie omdat enkele feiten en details mensenlevens in gevaar brengen.

Lees hier de verantwoording van hoofdredacteur Joost Oranje.

In een mail aan Oranje laat Bijleveld weten: "Naar aanleiding van de door Nieuwsuur verstrekte informatie, zoals geschreven in mailverkeer tussen uw redactie en een van mijn medewerkers, meld ik u dat deze mail (Staats)geheime operationele informatie bevat. Bij publicatie brengt u mensenlevens in gevaar. Om die reden verzoek ik u met klem de informatie niet te publiceren. Voor de goede orde meld ik u tevens dat het openbaar maken van staatsgeheime informatie strafbaar is gesteld."

"Wij kunnen niet inschatten of dit inderdaad zo is, maar kunnen niet anders dan dit verzoek deels inwilligen", zegt hoofdredacteur Joost Oranje. "De verantwoordelijkheid voor mensenlevens gaat boven het journalistieke belang van openbaarheid. Nieuwsuur gaat verder met de research van dit verhaal en zal te zijner tijd alles publiceren wat verantwoord is."

'Ik heb dit incident lang geheim moeten houden, ik kon niet anders'

Hieronder de reportage en het studiogesprek met Nieuwsuur-verslaggever Siebe Sietsma.

Reportage en gesprek over de onrust bij commando's

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl