Nieuwsuur
ANP

Het bier werd wekelijks met kratten tegelijk naar de kazerne gebracht. Vrouwen bleven - al dan niet tegen vergoeding - overnachten en drugs waren makkelijk verkrijgbaar.

Ook werden er eigendommen van Defensie vernield, en zorgden de militairen voor ruzie in het centrum van Arnhem. Sommige delen van het terrein had de leiding in de avonduren niet onder controle.

De Oranjekazerne in Schaarsbergen had de afgelopen jaren meer weg van een vrijstaat dan van een goed gedisciplineerde militaire basis. Dat beeld rijst op uit een vertrouwelijk onderzoek dat al in 2015 werd verspreid binnen het ministerie van Defensie, waarvan een deel vandaag bekend werd. Nieuwsuur publiceert nu het hele rapport.

Boetes voor brandgevaarlijke situaties

Het wangedrag komt van de groep 'binnenslapers': militairen die van maandag tot vrijdag op de kazerne slapen. Binnen die groep heerste vooral na werktijd een cultuur vol drankmisbruik en vernielingen.

Het onderzoek schetst chaotische toestanden op de kazerne. Stapels bierkratten en elektrische kooktoestellen zorgen voor brandgevaarlijke situaties. Dat leidt tot boetes van de brandweer en de Inspectie Leefomgeving. Defensie neemt die voor haar rekening.

Vernielingen aan gebouwen worden gerepareerd door het Rijksvastgoedbedrijf, betaald door Defensie. Naar de daders wordt niet gezocht, volgens de onderzoekers omdat dat te veel tijd zou kosten, of omdat de militairen elkaar te vriend willen houden.

Volgens het rapport is verveling een belangrijke oorzaak van de misstanden. De wifi hapert, tot frustratie van vooral de jonge generatie militairen. De enige sportinstructeur is wegbezuinigd, de sporthal van dertig vierkante meter is te klein, en in het Bruin Café op het terrein "is niets te doen".

De jarenlange bezuinigingen bij Defensie spelen volgens de onderzoekers daarbij een belangrijke rol. Een potje met geld dat commandanten naar eigen inzicht konden uitgeven om verveling te bestrijden, is wegbezuinigd. De binnenslapers geven aan dat het gebrek aan vertier een grote frustratie is.

Aanranding, verkrachting en afpersing

Begin vorige maand werd bekend dat drie militairen in 2014 waren vertrokken bij hun eenheid in Schaarsbergen, nadat ze slachtoffer waren geworden van onder meer aanranding, verkrachting en afpersing. Zij deden hun verhaal in de Volkskrant. Een deel van de misstanden zou zijn gebeurd in het kader van ontgroening.

Nieuwsuur sprak zelf met oud-militair Mike. Hij werd stelselmatig mishandeld en misbruikt als militair van de Luchtmobiele Brigade in de Oranjekazerne. Volgens hem nam het misbruik "sadistische vormen" aan.

Inmiddels is Defensie een onderzoek gestart. Ook zijn drie mensen aangehouden in het onderzoek naar de misstanden in de Oranjekazerne. Vier militairen zijn uit hun functie ontheven en intern gestraft.

De Oranjekazerne was jarenlang vrijstaat

STER reclame