Nieuwsuur
Nieuwsuur

Slachtofferhulp Nederland roept slachtoffers van seksueel misbruik in de sport op zich te melden bij de commissie De Vries en hun eigen organisatie. Het aantal mensen dat zich in de afgelopen vijf maanden heeft gemeld is zeer laag, ondanks alle media-aandacht en campagnes rond het onderwerp.

Bij Slachtofferhulp kwamen slechts twintig hulpvragen binnen. "Ik had verwacht dat we meer vragen zouden krijgen, maar het zijn er dus ongeveer twintig", zegt directeur Victor Jammers tegen Nieuwsuur. "De helft daarvan heeft betrekking op misbruikzaken uit het verleden, de andere helft gaat over recentere voorvallen."

De reden achter het lage aantal hulpvragen vindt Jammers moeilijk te bepalen. "Het kan te maken hebben met het feit dat slachtoffers het moeilijk vinden om aangifte te doen en last hebben van schaamte. Soms denken ze dat ze zelf mede schuldig zijn, zelf aanleiding hebben gegeven voor het misbruik."

Honderd berichten bij commissie

In mei dit jaar is de commissie, onder leiding van oud-minister Klaas de Vries, gestart met het onderzoek naar seksuele intimidatie en misbruik in de sport. Het moet leiden tot concrete adviezen voor sportorganisaties om seksueel grensoverschrijdend gedrag voor te zijn, dan wel aan te pakken.

Op sportcentrum Papendal in Arnhem maakte De Vries gisteravond bekend aan de sportbonden dat hij tot nu toe honderd rechtstreekse berichten heeft ontvangen. Het gaat om mensen die tips geven en aanbevelingen hebben, en om meldingen van sporters die zelf misbruikt zijn.

Slachtofferhulp noemt ook dat aantal van honderd laag. "Het is voor mij de aanleiding om nogmaals de oproep te doen aan slachtoffers om zich vooral te melden bij de commissie", zegt Jammers. Dat kan nog tot 1 november. "Hoe meer meldingen ze krijgen, hoe meer zicht ze krijgen op de problematiek."

Het onderzoek van de commissie De Vries moet voor het einde van 2017 zijn afgerond. De commissie heeft bij de start van het onderzoek geschat dat er potentieel in de sport 200.000 slachtoffers zijn. De meldingen blijven dus vooralsnog flink achter op dat aantal.

Slachtofferhulp vindt de conclusie dat het probleem misschien toch niet zo groot is, veel te vroeg. Jammers: "Als je kijkt naar de Rooms-Katholieke kerk en de jeugdzorg, daar heeft het ook langere tijd geduurd voordat slachtoffers zich gingen melden. Dus misschien moeten we ook een beetje geduld hebben."

Aan Nieuwsuur laat de commissie De Vries weten dat het "geen verwachtingen had en heeft over de aantallen meldingen". "Uit internationale wetenschappelijke literatuur en eerder onderzoek, onder andere in Nederland, weten we dat de meldingen slechts het topje van de ijsberg zijn."

Financiële compensatie voor slachtoffers

Slachtofferhulp wil in Nieuwsuur ook nog een oproep doen aan de commissie De Vries, NOC*NSF en de sportbonden: een financiële compensatie voor de slachtoffers van het misbruik in de sport.

"Ik denk dat veel slachtoffers op zoek zijn naar genoegdoening. Een deel van de slachtoffers zal ook op zoek gaan naar financiële genoegdoening", zegt Jammers. Daarom dringt hij er bij de betrokken partijen op aan daar nu alvast over na te denken.

"Die vraag over een financiële compensatie zal onmiddellijk op tafel komen te liggen wanneer het rapport van de commissie uitkomt. Dus is het verstandig nu alvast na te denken hoe er in december op die vraag gereageerd kan worden."

In een reactie aan Nieuwsuur zegt de commissie hierover: "Dit onderwerp komt aan de orde in het onderzoeksrapport dat op een nader te bepalen dag in december wordt gepubliceerd."

Weinig meldingen over misbruik in de sport

STER reclame