Irma en Jose samen op een satellietbeeld
Aangepast

'Ramp Sint-Maarten niet goed ingeschat'

"Wetende dat het een zeer heftige orkaan zou worden had men hier full force op moeten inzetten. Nu moet alles uit Nederland komen. Dat is twee dagen extra. En dan nog omladen op Curaçao, dat is dus totaal 72 uur extra", zegt Ralph Kronieger, deskundige op het gebied van crisismanagement.

Kronieger was betrokken bij de noodhulp nadat orkaan Luis in 1995 Sint-Maarten trof. Hij weet uit persoonlijke ervaring dat de eerste noodhulp het verschil maakt.

"Zorg voor eerste hulp aan de bevolking, bouw of vlieg een noodhospitaal in. Verder is het herstel van het vliegveld op het Nederlandse deel van Sint-Maarten en het herstel van de haven van zeer groot belang. Met de daaraan noodzakelijk gekoppelde infrastructuur."

Gebrek aan gezag

Een groot deel van de bewoners van het Nederlandse deel van Sint-Maarten is nu nog verstoken van de eerste levensbehoeften na de verwoesting door orkaan Irma. De ravage en de ontreddering op het eiland zijn enorm.

Correspondent Dick Drayer ziet op het getroffen eiland een totaal gebrek aan gezag. "Er is nergens communicatie. Ook huizen van politieagenten zijn verwoest. Winkeleigenaren openen hun deuren en laten mensen inkopen doen zonder te betalen. Om problemen te voorkomen en vanuit het besef dat iedereen hulpbehoevend is."

Dick Drayer op Sint Maarten: het is hier totaal verwoest

Het eiland zit nog altijd zonder elektriciteit, stromend water en mobiele communicatie. Hulp is onderweg, maar de tienduizenden inwoners moeten het voorlopig alleen zien te redden.

"De vitale infrastructuur had na orkaan Luis toch op zijn minst orkaanbestendig herbouwd moeten worden", zegt Kronieger. "Dat nu de brandweerkazerne en kustwachtpost als onderdeel van vitale infrastructuur eruit liggen, geeft te denken."

Premier Mark Rutte is het niet eens met kritiek dat de hulp langzaam op gang is gekomen. Hij zegt dat er naar zijn mening alles aan wordt gedaan om de mensen op Sint-Maarten goed bij te staan en voedsel, water en medicijnen zo snel mogelijk ter plaatse te krijgen. "We hebben haast omdat de volgende orkaan in aantocht is."

De Koninklijke Marine zegt dat de situatie op Sint-Maarten zorgwekkend is. "Er vinden her en der plunderingen plaats, soms in rustige en soms in onrustige sferen. Mariniers en militairen van de marechaussee ondersteunen de lokale autoriteiten bij het bewaren van de openbare orde, zodat de hulpgoederen effectief verdeeld kunnen worden zodra deze vanaf Curaçao arriveren."

Groot gebied

"Wachten met het herstellen van de haven is een sluipende ramp. Het vliegveld en de haven kunnen een knooppunt zijn voor andere eilanden met nog zwakkere infrastructuur in de buurt, die ook erg getroffen zijn", zegt Kronieger, die vindt dat de Caribische zeemacht nu heel veel op zijn bordje krijgt.

"Zij zijn de enige stabiele verbindende factor als de eilanden met al hun verschillende bestuursvormen getroffen worden door crises. Ze moeten hun aandacht - met weinig mankracht en materieel - spreiden over een groot gebied."

'Ramp Sint-Maarten niet goed ingeschat'

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl