Aangepast

Klimaatdoelen: we moeten levensstijl rigoureus veranderen

Voor Nederland heeft het klimaatakkoord van Parijs enorme gevolgen. In 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen met 80 tot 95 procent zijn verminderd. Daarvoor is volgens deskundigen en politici een enorme omslag nodig in de politiek en economie. Wat gebeurt er in Nederland om die doelstelling te halen?

Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving zijn de de doelen van Parijs alleen haalbaar zijn als mensen hun levensstijl rigoureus aanpassen.

Klimaatdoelen: we moeten levensstijl rigoureus veranderen

Nederland moet overgaan op duurzame energiebronnen. "Het verkeer moet anders worden, net als de manier waarop we wonen. Als we dit slim doen met z'n allen, dan kan het", zegt Pieter Boot, van het Planbureau voor de Leefomgeving.

Ook moeten mensen worden voorbereid op die overgang door de politiek. "Het ergste wat je kunt gebeuren, is dat je morgen een nieuwe rendementsketel koopt en vervolgens hoort dat over vijf jaar het gas eruit gaat."

Maar in Den Haag is de politiek verdeeld over hoe snel die omschakeling moet plaatsvinden. PvdA-leider Diederik Samsom en Jesse Klaver van GroenLinks willen verder gaan dan de afspraken die wereldwijd zijn gemaakt, terwijl VVD'er Halbe Zijlstra de afspraken uit Parijs voldoende vindt.

Samsom en Klaver willen in een klimaatwet vastleggen dat de Nederland in 2050 geen broeikasgassen meer uitstoot. "De afgelopen jaren hebben we gezien hoe snel ontwikkelingen gaan. Zoals de prijsdalingen in zonnepanelen en in windenergie. Het levert mogelijkheden en banen op voor de economie", zegt Samsom.

Maar volgens de VVD is de samenleving er niet klaar voor, de klimaatwet is onrealistisch. Bedrijven worden het land uitgejaagd, denkt hij. "Die bedrijven gaan dan vlak over de grens door met CO2 uitstoten, daar heeft niemand iets aan."

Een kleine meerderheid in de Kamer lijkt de plannen overigens wel te steunen. De initiatiefnemers hopen dat de wet voor de verkiezingen nog wordt aangenomen.

Als deze nieuwe economie wordt gebouwd, worden er 150.000 banen gecreëerd.

Marjan Minnesma

Milieuorganisatie Urgenda wil dat de overheid nog verder gaat dan de klimaatwet van Samsom en Klaver. Volgens directeur Marjan Minnesma kan de Nederlandse economie in 2030 al 100 procent duurzaam zijn.

Minnesma ziet dat daarvoor op lokaal niveau al initiatieven worden genomen. Ze wijst naar de 'Stad van de Zon' in Heerhugowaard, een wijk waar alle huizen zonnepanelen hebben. Of Amsterdam dat in 2050 geheel aardgasvrij wil zijn. Daarnaast helpt Urgenda bewoners die hun huis via zonnepanelen en een warmtepomp energie-neutraal willen maken.

Volgens Minnesma is duurzaamheid niet meer iets van alleen linkse kiezers. "Als deze nieuwe economie wordt gebouwd, worden er 150.000 banen gecreëerd en de innovatie aangewakkerd. Daar hebben we wat aan. Met groen kun je verdienen."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl