De cokesfabriek levert energie voor de staalindustrie
NOS NieuwsAangepast

Afspraken over CO2-reductie op klimaattop in Rotterdam

Bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties hebben tijdens de Nationale Klimaattop in Rotterdam afspraken gemaakt over het terugdringen van de CO2-uitstoot. Het gaat om extra maatregelen boven op het bestaande kabinetsbeleid om het uitstoten van broeikasgassen te beperken.

De belangrijkste bijdragen zouden moeten komen van de opslag en het verbruiken van CO2, het 'gasloos' maken van woonwijken, en energiebesparing door bedrijven.

"Het komt er nu op aan om door te pakken, de afspraken daadwerkelijk te gaan uitvoeren en de CO2-uitstoot drastisch te beperken", zei staatssecretaris Dijksma (Milieu) in een reactie. "Vandaag laten we met echte actie zien hoe we aan het akkoord van Parijs bijdragen."

Positieve sfeer bij Nationale Klimaattop

Volgens berekeningen van adviesbureau Ecofys gaat het tot het jaar 2030 opgeteld om een extra reductie die gelijkstaat aan de CO2-uitstoot van 2,2 miljoen huishoudens, ofwel het van de weg halen van 7 miljoen personenauto's.

Alles bij elkaar moet de komende dertien jaar een extra 17,6 megaton CO2 minder worden uitgestoten. Dat is zo'n 9 procent van de totale huidige Nederlandse uitstoot, aldus Ecofys. Het gaat om maatregelen die boven op eerdere afspraken komen, zoals bijvoorbeeld het vorig jaar gesloten Energieakkoord.

Het Europese doel is een reductie van 40 procent in 2030. Het klimaatakkoord van Parijs legt landen geen harde grens op, maar naar verwachting zal de uitstoot de komende decennia met tientallen procenten moeten dalen. Enkele politieke partijen willen een reductie van 95 procent bereiken in 2050.

Volgens verslaggever Henrik-Willem Hofs zijn alle ambitieuze getallen niet eens het belangrijkste van de klimaattop. "Deze top toont aan dat als iedereen hetzelfde doel nastreeft, er opeens vrij veel bereikt kan worden. Niemand wil achterblijven als verliezer in de grote energietransitie die zich gaat voltrekken."

Geen aardgas meer

Een grote bijdrage die in Rotterdam werd besproken, moet komen van een zogeheten CO2 Smart Grid. Dat is een netwerk waarin de vervuilers en verbruikers van CO2 aan elkaar worden gekoppeld. Het broeikasgas dat bijvoorbeeld door fabrieken wordt uitgestoten, kan worden gebruikt in de tuinbouw of als grondstof in de chemische industrie.

Een ander initiatief is het plan van bijna honderd gemeenten en andere partijen die Nederlandse huizen aardgasvrij willen krijgen, dat gisteren al werd gepresenteerd. Niet alleen bij nieuwbouw, ook bestaande bouw moet omschakelen.

Opwarming

Mede op initiatief van Dijksma kwamen zo'n 1700 deelnemers naar de voormalige Van Nellefabriek om te praten over maatregelen. Volgens de aanwezigen in Rotterdam was de sfeer goed; tegenpolen als milieuorganisatie Greenpeace en oliegigant Shell schudden elkaar de hand. In de ochtend had een veertigtal grote bedrijven al aangedrongen op haast met het halen van de klimaatdoelen.

Die vloeien voort uit het akkoord van Parijs. Dat werd in december 2015 gesloten tijdens een top waarbij 195 landen aanwezig waren.

In Parijs spraken de landen onder meer af dat de opwarming van de aarde moet worden beperkt tot 1,5 graad. In ieder geval moet de opwarming "ruim onder de 2 graden" blijven.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl