Aangepast

Turkse moskeeën willen meer Nederlandse imams

Yasin Kocadag (27) is de jongste imam van een Turkse moskee in Nederland. Als een van de weinigen preekt de geboren Veendammer in het Nederlands. "We merken dat jongeren dat inmiddels prettiger vinden."

In drie kwart van de Turkse moskeeën is de imam afkomstig uit Turkije. Die imams zijn in dienst en worden betaald door Diyanet, het Turkse directoraat voor geloofszaken.

Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat er een einde moet komen aan het sturen van Turkse imams naar Nederland. Ook moet de financiering van moskeeën verboden worden. De motie daarover werd een aantal weken ingediend door CDA-leider Sybrand Buma.

Eerder liet minister Lodewijk Asscher weten dat hij wil kijken naar de mogelijkheden om Turkse imams in te laten burgeren voordat zij met hun werk in Nederland beginnen.

We worden betaald door Turkije, maar niet geregeerd door Turkije.

Yasin, imam

Yasin vindt het belangrijk dat imams prediken in het Nederlands en verwacht dat het een kwestie van tijd is voor alle Diyanet-imams uit Nederland komen. "Er volgen op dit moment 75 Turks-Nederlandse jongeren in Turkije een opleiding tot imam."

Die jongeren volgen een opleiding in Ankara via de Islamitische Stichting Nederland. De stichting heeft al zes jongeren opgeleid en verwacht dat binnen tien jaar imams uit Turkije niet meer nodig zijn.

Het vrijdaggebed in de moskee in Utrecht

Yasin werkt voor de stichting, die in Nederland 145 moskeeën vertegenwoordigt. "Die moskeeën zijn eigendom van Nederlandse stichtingen", legt hoogleraar Turkse taal en cultuur Erik-Jan Zürcher uit. "Maar de voorgangers worden uit Turkije gehaald en dat zijn ambtenaren van de Turkse staat."

Yasin wordt ook betaald door de Turkse staat. "We worden wel betaald door Turkije, maar niet geregeerd door Turkije", zegt Yasin. Hij vindt de angst van de politiek voor de lange arm van Turkije in moskeeën ongegrond. "Dat klopt niet. Dit zijn religieuze zaken, dat bepalen wij zelf."

Zürcher is het daar niet mee eens. "De vrijdagpreek is geen politiek verhaal. Maar imams zijn meer dan predikers op vrijdag. Ze staan gelovigen met raad en daad bij. En daarin zal de politieke invloed van president Erdogan doorklinken."

Nu het politieke tij is gekeerd, willen we van de imams af.

Erik-Jan Zürcher

Volgens een meerderheid in de Tweede Kamer heeft Diyanet een ongewenste invloed in Nederland. Yasin zegt dat hij juist het tegenovergestelde probeert te bereiken. "We leren ze hier over de Nederlandse normen en waarden. Zolang ze naar de moskee gaan, kunnen we zorgen dat ze integreren."

Hoogleraar Zürcher, die Diyanet al jaren volgt, vindt de aangenomen motie over de ongewenste invloed van Turkije hypocriet.

"Sinds het begin van de jaren 80 hebben we de rol van de Turkse imams omarmd, omdat de Turkse staat destijds ook uitging van een sterke scheiding tussen kerk en staat, en geen politieke islam wilde. En nu het politieke tij in Turkije is veranderd, willen we van die imams af."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl