Overleg in een zogeheten majlis in Dubai
NOS Nieuws

Chef klimaattop Dubai heeft haast: alle onderhandelaars in een kringgesprek

De voorzitter van de klimaattop in Dubai heeft vanmiddag alle ministers en onderhandelaars bij elkaar gebracht in de hoop de onderhandelingen in een stroomversnelling te brengen. "We boeken vooruitgang, maar het gaat niet snel genoeg", aldus Sultan al-Jabr. Hij heeft daarvoor een majlis georganiseerd, een kringgesprek dat in Arabische landen wordt gehouden om partijen tot consensus te brengen.

De onderhandelingen zitten vast op twee belangrijke punten. Ten eerste: komt er wel of niet een tekst over het stoppen met fossiele brandstoffen? Voor de EU is dit een voorwaarde voor het slagen van de top. Maar de olielanden, met Saudi-Arabië voorop, moeten er niks van weten.

In een interview met Bloomberg zei de Saudische minister van Energie kortgeleden dat hij "absoluut niet" zou instemmen met een tekst over het uitfaseren van fossiele brandstoffen. Ook de VS, China en veel Afrikaanse landen hebben zich op dit moment nog niet achter dit doel geschaard.

Hoekstra: transitie moeilijker bij uitstel

Al-Jabr zei dat hij hoopte dat de deelnemers flexibel zouden zijn en bereid zijn compromissen te sluiten. Eurocommissaris Hoekstra herhaalde echter dat zijn positie helder is en dat er "geen alternatief is voor het volgen van de feiten": hij wil dat de wereldwijde uitstoot uiterlijk in 2025 gaat dalen en in 2030 minstens 43 procent verminderd is.

Daarvoor is volgens Hoekstra een hele rits aan maatregelen nodig, inclusief het voor 2050 stoppen met fossiele brandstoffen. Alleen de sectoren die moeilijk te verduurzamen zijn, mogen hun toevlucht nemen tot het zogenoemde carbon capture and storage, oftewel het afvangen van CO2 om het daarna onder de grond stoppen. Hoekstra: "We zien dat dit een enorme transitie is, maar die wordt alleen maar moeilijker als je het uitstelt." Hoe sneller je begint, hoe minder pijnlijk het volgens Hoekstra zal zijn.

Rijk versus arm

Het andere punt waar het spaak loopt is adaptatie, oftewel het aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. Vooral voor de ontwikkelingslanden is het belangrijk dat hier afspraken over worden gemaakt. Hier komt namelijk het argument om de hoek kijken dat de landen die de meeste last hebben van die gevolgen, er niet verantwoordelijk voor zijn (omdat ze in vergelijking met rijke landen minimale uitstoot hebben). Daarom willen ze dat er geld komt van de rijke landen om die aanpassingen te maken.

Volgens Hilde Stroot van Oxfam Novib moet de EU duidelijker zijn over wat ze aan financiële steun aan de ontwikkelingslanden willen geven, voor adaptatie, maar ook voor bijvoorbeeld het in de grond laten van olie en gas. "Dat is de make or break-component voor ontwikkelingslanden. De EU zal over de brug moeten komen om een historisch akkoord over het uitfaseren van fossiel te verzilveren", zegt Stroot.

De top loopt officieel tot dinsdag, maar de ervaring leert dat de klimaattoppen vaak uitlopen. Al-Jabr is er wel op gebrand om de deadline te halen. Hij heeft haast, zei hij vandaag tegen de pers. Of onderhandelaars door de majlis in hun positie zijn gaan schuiven, is op dit moment nog niet bekend.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl