Delegatieleden op de klimaattop in Dubai
NOS NieuwsAangepast

Mogelijke doorbraak in Dubai: drie keer zoveel duurzame energie in 2030

  • Rolf Schuttenhelm

    redacteur Klimaat

  • Rolf Schuttenhelm

    redacteur Klimaat

Op de klimaattop in Dubai gaan de handen op elkaar voor meer duurzame energie. Veel meer zelfs: de wereldwijde capaciteit voor de opwekking van duurzame elektriciteit zou in 2030 maar liefst drie keer zo groot moeten zijn als nu. Als de doelstelling wordt opgenomen in de slotverklaring van de klimaattop, kan dat een enorme extra impuls geven aan duurzame energie, zeggen experts tegen de NOS.

"Een verdrievoudiging zou een forse versnelling zijn", zegt hoogleraar klimaatbeleid Heleen de Coninck van de Technische Universiteit Eindhoven. "Er bestaat wereldwijd nu een totaal duurzaam vermogen van 3400 gigawatt. Daar zou dan tot 2030 elk jaar zo'n 1000 gigawatt bij moeten komen."

Met die jaarlijkse groei zou heel Nederland ruim 50 keer van elektriciteit kunnen worden voorzien.

Duurzame energie sterk in de lift

Zon en wind zijn sowieso al booming business, zegt klimaatprofessor Detlef van Vuuren, verbonden aan het Planbureau voor de Leefomgeving en de Universiteit Utrecht. "Volgens gangbare scenario's koersen we nu al af op een verdubbeling in 2030. Die scenario's hebben bovendien de neiging de werkelijke toename van duurzame energie nog iets te onderschatten."

Van Vuuren denkt dat duurzame energie zelfs nog sneller kan groeien. Dat zou ook de kans vergroten dat de opwarming van de aarde onder de 1,5 graden blijft. "Verdrievoudiging van de capaciteit van hernieuwbaar zou helpen, maar een beetje meer zou ook wel mogen."

De snelle groei van duurzame energie komt volgens Van Vuuren niet alleen doordat de wereld klimaatverandering wil tegengaan, maar ook doordat duurzame energie economisch steeds aantrekkelijker wordt.

En dat economische motief wordt eigenlijk alleen maar belangrijker, zegt Prapti Maharjan van de Technische Universiteit Eindhoven. Ze doet onderzoek naar de snelle prijsdalingen van elektriciteit uit zon en wind. En Maharjan verwacht dat het nieuwe klimaatplan zal leiden tot nog verdere prijsdalingen.

"Bij een verdrievoudiging van het vermogen kunnen de kosten voor hernieuwbare energie nog zeker 20 procent verder dalen. Dat zal ook de economische aantrekkelijkheid van wind en zon nog verder vergroten."

Inzet Europese Unie

Het Internationaal Energie Agentschap noemde in september de verdrievoudiging van duurzame energie in 2030 ook als belangrijke voorwaarde om de opwarming van de aarde onder de 1,5 graden te houden.

Die conclusie werd vervolgens ook overgenomen door de G20-top in diezelfde maand. Daardoor wordt de kans groot geacht dat het ook zal lukken in Dubai een soortgelijk statement te maken. De Europese Unie is net als bij de G20 ook in Dubai de grote pleitbezorger van de doelstelling.

Het is mijn inzet dat we zorgen voor een verdrievoudiging van hernieuwbare energie in 2030, zegt Eurocommissaris voor Klimaat Wopke Hoekstra tegen de NOS. "Ik ben ervan overtuigd dat dat kan. We hebben al 116 à 117 landen zover dat ze dat ondersteunen." In totaal nemen 198 landen deel aan de VN-klimaatonderhandelingen.

Eurocommissaris Hoekstra wil in Dubai een sterk akkoord over duurzame energie:

'Europa wil een verdrievoudiging van hernieuwbare energie in 2030'

GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout noemt het goed nieuws dat zoveel landen aangeven de verdrievoudiging te steunen, maar waarschuwt dat het nu nog een vrijblijvend streven is. "Een hele rits landen belooft dit te gaan doen door hun handtekening onder het initiatief te zetten. Het zou goed zijn als er vervolgens ook echt een 'klimaattopbeslissing' komt", aldus Eickhout.

Dat is een document dat aan het einde van de twee weken durende klimaattop door alle landen wordt aangenomen. Dat betekent dat landen er met hun nationale beleid mee aan de slag moeten én dat de voortgang zal worden besproken op vervolgtoppen.

Ook voor Hoekstra is nu het streven de verdrievoudiging van duurzame energie in de slotverklaring te krijgen. "We moeten het daar met z'n allen over eens worden. En dat moet ook in de slotverklaring terug te vinden zijn."

Nog veel energieverspilling

De hoop is dat een versnelling van duurzame energie het ook eenvoudiger maakt voor landen om hun uitstoot van broeikasgassen sneller te verlagen. Dat moet vervolgens leiden tot een golf van scherpere uitstootdoelen met een nieuw richtjaar: 2035.

Toch moeten we ook het belang van een andere besproken klimaattop-doelstelling niet onderschatten, zegt De Coninck, namelijk efficiënter met energie omgaan. "Ik denk eigenlijk dat een verdubbeling van de energie-efficiëntie nog belangrijker is dan een verdrievoudiging van duurzame energie. Dat is omdat duurzame energie sowieso al heel sterk groeit, en aandacht voor het tegengaan van verspilling in praktijk vaak achterblijft - ondanks dat het netto geld oplevert."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl