Eurocommissaris Frans Timmermans op de klimaattop in Sharm-el-Sheikh
NOS Nieuws

EU zegt extra geld toe op klimaattop in Egypte

  • Heleen Ekker

    redacteur Klimaat en Energie

  • Heleen Ekker

    redacteur Klimaat en Energie

De Europese Unie heeft ruim 1 miljard euro toegezegd op de klimaattop in Egypte. Een groot deel van het geld is bestemd voor ontwikkelingslanden, die zich hiermee kunnen aanpassen aan klimaatverandering.

Daarnaast is 60 miljoen bedoeld voor klimaatschade, die nu soms al optreedt als gevolg van klimaatverandering. Een deel van het geld was al eerder toegezegd, voor een deel betreft het nieuwe toezeggingen. Dat geldt ook voor het geld dat naar klimaatschade gaat.

Op de klimaattop in Sharm-el-Sheikh worden daarnaast kleine succesjes geboekt. Grote landen die wilden tornen aan de afspraak om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad, komen daar nu van terug. Tot opluchting van veel andere landen, omdat wetenschappers herhalen dat weerextremen en andere gevolgen van klimaatverandering boven die grens veel ernstiger worden. Eurocommissaris Frans Timmermans: "Dit helpt enorm."

Niet op de top in Egypte, maar op de bijeenkomst van de twintig belangrijkste economieën, de G20, op Bali, werd vandaag een duidelijk commitment uitgesproken aan de doelstelling van 1,5 graad. Tot opluchting van de bijna 200 landen die in Sharm-el-Sheikh de opwarming van de aarde proberen tegen te gaan. Volgens Eurocommissaris Timmermans, die namens de EU met de rest van de wereld onderhandelt, waren de signalen dat aan die doelstelling getornd zou worden "heel serieus".

Uitstoot sneller omlaag

Landen als China en India lieten weten twijfels te hebben of dit nog wel een realistisch doel is. "Ze hebben zich nu gecommitteerd op Bali en dat helpt enorm om het hier voor elkaar te krijgen en er ook nog wat stapjes bij te doen", aldus Timmermans. Maar de grote vraag blijft: hoe moet die doelstelling worden bereikt?

Daarover is op dit moment nog geen echte duidelijkheid, laat staan overeenstemming. De klimaatplannen die landen op dit moment hebben, zijn daarvoor niet toereikend. Daarom moet er in Egypte een helder nieuw plan van aanpak komen, dat de 1,5 graad wel binnen bereik brengt. Geen eenvoudige opgave, want daarvoor moet de uitstoot van broeikasgassen in veel landen sneller dan gepland naar beneden.

De Europese Unie wil het goede voorbeeld geven en scherpt daarom zijn eigen klimaatdoel aan, zegt Timmermans:

EU wil klimaatdoel aanscherpen: nog minder uitstoot in 2030

De EU probeert andere landen aan te sporen om verregaande actie te ondernemen. Ook heeft de EU in Egypte laten weten zijn eigen klimaatdoel voor 2030 iets te willen aanscherpen. De EU had als doel de uitstoot in 2030 met 55 procent te reduceren. Dat wordt nu 57 procent. Dat lijkt misschien niet veel, maar, zegt Timmermans: "Het gaat toch wel over 40 megaton, dat is de halve uitstoot van Nederland in een jaar tijd. Het is geen klein bier, ook al is het maar twee procentpunt. Dus dat is wel een manier om ook andere landen ervan te overtuigen het goede te doen."

Laat moment

Deelnemers aan de top klagen over het late moment waarop gastland Egypte, voorzitter van de klimaattop, met daadwerkelijke voorstellen is gekomen. Bijna 200 landen moeten nu in slechts enkele dagen tijd met stoom en kokend water overeenstemming zien te bereiken over zowel de 1,5 graad als over het geld waarmee arme landen geholpen moeten worden om ook aan klimaatbeleid te doen.

Daar komt bij dat de landen die nu al klimaatschade lijden, vooral landen in Afrika, ook geld willen zien van de landen die het klimaatprobleem vooral hebben veroorzaakt. In Sharm-el-Sheikh wordt wel gezegd: als het lukt om elkaar op dit laatste punt te vinden, op het punt van de klimaatschade die landen lijden, dan lukt het ook op het gebied van de 1,5 graad. Zo grijpen die onderwerpen inmiddels in elkaar.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl