Bergkamp overhandigde op 5 oktober Remkes en Koolmees hun opdracht
NOS Nieuws

Kamervoorzitter dringt aan op spoed bij informateurs

Kamervoorzitter Bergkamp heeft een brief gestuurd aan de informateurs Remkes en Koolmees. Ze dringt daarin aan op meer spoed in de kabinetsformatie. "Ik hecht eraan u mee te geven dat, zeker nu de formatieduur in zijn totaliteit een langere is dan tot nu toe gebruikelijk, de urgentie om te komen tot conclusies ook toeneemt", schrijft Bergkamp.

De formatie is inmiddels 7,5 maand onderweg, en er is nog geen duidelijkheid over wanneer een nieuwe ministersploeg op het bordes staat. "Ook vanuit de samenleving bereiken ons in toenemende mate signalen van ongeduld", schrijft de Kamervoorzitter, die zo snel mogelijk een tijdspad wil zien van Remkes en Koolmees.

Eerder vandaag stuurden de informateurs een brief aan de Kamer waarin ze aangeven dat de bijeenkomsten van vorige week op landgoed De Zwaluwenberg in Hilversum "hebben bijgedragen aan een goede basis voor de voortgang van de kabinetsformatie in de komende periode".

Nog dit jaar?

Het streven van de onderhandelende partijen is om nog dit jaar klaar te zijn met het schrijven van een regeerakkoord en het aantrekken van bewindspersonen, maar het is nog niet zeker of dat ook gaat lukken, zeggen ingewijden.

Morgen gaan de besprekingen tussen de secondanten van VVD, D66, CDA en ChristenUnie weer verder. Dan schuiven ook hoge ambtenaren van de Belastingdienst aan om uitleg te geven over de afhandeling van de toeslagenaffaire. Daarna komen vertegenwoordigers van de IND en het COA langs om te praten over de asielketen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl