NOS Nieuws

Onderwijsbonden teleurgesteld: 'Helaas geen structurele investeringen'

De onderwijsbonden zijn na lezing van de Miljoenennota ontevreden over het ontbreken van structurele investeringen in de sector, met name om maatregelen te nemen tegen het lerarentekort. Het kabinet maakt in de begroting zo'n 450 miljoen euro vrij om het groeiend aantal leerlingen en studenten het hoofd te bieden, maar dat is niet bedoeld om de werkdruk te verlagen en tekorten tegen te gaan.

Er is verder zo'n 244 miljoen vrijgemaakt om achterstanden weg te werken bij leerlingen en studenten die vertraging hebben opgelopen toen de scholen in verband met de uitbraak van het coronavirus gesloten waren.

De Algemene Onderwijsbond (AOb) reageert teleurgesteld. "Helaas kiest dit kabinet weer niet voor het structureel investeren in onderwijs, terwijl de nood zo hoog is", zegt voorzitter Eugenie Stolk. "De afgelopen maanden is opnieuw het maximale van het onderwijs gevraagd: overschakelen op online lesgeven, weer aan de slag ondanks ieders zorgen over corona."

32 miljoen voor lerarentekort

Voor de aanpak van het lerarentekort wordt 32 miljoen euro uitgetrokken, was al uitgelekt. "Daar lossen we de landelijke tekorten niet mee op. Het bedrag is daarvoor ook te klein en te versnipperd", reageert Stolk van de AOb.

"En dat terwijl de druk op de sector al jaren hoog is door oplopende personeelstekorten", vindt ook CNV Onderwijs-voorzitter Jan de Vries. "Meer geld is nodig om de problemen in het onderwijs structureel op te lossen." Ook de PO-Raad, die basisscholen vertegenwoordigt, betreurt het ontbreken van structurele investeringen.

De onderwijsbonden reageren wel positief op de troonrede van koning Willem-Alexander, die de veerkracht prees van het onderwijspersoneel. "Terecht spreekt de koning zijn waardering voor het onderwijspersoneel uit", vindt De Vries.

Groeifonds

De VO-raad, die het voortgezet onderwijs vertegenwoordigt, zegt "geen verrassingen" te zien in de onderwijsplannen van het kabinet. Wel ziet de organisatie kansen met het Nationaal Groeifonds, dat voor kennisontwikkeling 6,66 miljard euro beschikbaar stelt. Ook de PO-raad ziet kansen om geld uit het fonds aan te wenden voor het onderwijs.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl