Minister Slob bezocht tijdens de nationale lerarenstaking in januari meerdere scholen om te spreken over de onderwijsproblemen ANP

Om het lerarentekort aan te pakken, moeten schoolbesturen en lerarenopleidingen veel beter gaan samenwerken en moeten leraren bij die aanpak worden betrokken. Dat zijn twee van de aanbevelingen in een advies van Merel van Vroonhoven aan de onderwijsministers Slob en Van Engelshoven. Zij werd vorig jaar door Slob aangesteld om onderzoek te doen naar de aanpak van het lerarentekort.

Van Vroonhoven was topvrouw van de Autoriteit Financiële Markten. Vorig jaar maakte zij als zij-instromer de overstap naar het basisonderwijs.

Ze stelt dat het lerarentekort een groot maatschappelijk probleem is dat blijft groeien en schadelijke gevolgen heeft voor een hele generatie opgroeiende kinderen. Daarom is intensievere (regionale) samenwerking zo belangrijk, staat in het advies.

"Zo moeten partijen zich inzetten - ook buiten hun eigen belang - voor het daadwerkelijk gezamenlijk oplossen van het lerarentekort. Omdat elk kind recht heeft op een leraar; niet alleen de kinderen van één school, één stad of één regio."

Geen keuzelijstje

Naast de twee eerder genoemde maatregelen moeten volgens haar lerarenopleidingen flexibeler worden en moeten ze de behoefte en ervaring van (zij-)instromers centraal stellen. Daarbij is het belangrijk om ervoor te zorgen dat ze goed worden ondersteund, omdat anders het gevaar bestaat "dat instroom snel weer uitstroom wordt".

Tenslotte beveelt Van Vroonhoven de oprichting van een taskforce aan die alles moet gaan coördineren. Dat laatste punt in inmiddels toegezegd door Slob en Van Engelshoven.

Van Vroonhoven benadrukt dat ze geen keuzelijstje heeft opgesteld, maar dat het probleem alleen kan worden opgelost als alle vier de aanbevelingen worden doorgevoerd.

De adviseur ziet wel dat het kabinet afgelopen jaar al enkele stappen heeft genomen. "Er is veel in gang gezet afgelopen jaar en het animo voor het leraarschap groeit, maar om het lerarentekort succesvol aan te pakken is fors meer nodig."

Geen reden om achterover te leunen

Minister Slob zegt dat er deze kabinetsperiode structureel ruim 800 miljoen euro extra en incidenteel zo'n 360 miljoen is geïnvesteerd in het onderwijs om de werkdruk te verlagen en de salarissen in het primair onderwijs te verhogen.

"Maar er is geen enkele reden om nu achterover te leunen", zegt Slob. "De prognoses van de tekorten zijn onverminderd ernstig. De adviezen van Merel van Vroonhoven geven veel handvatten om daar wat aan te doen. Daarom ga ik aan de slag met de aanbevelingen."

STER reclame